Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na posunutí termínu předložení zpracovaného záměru a plánu kompletní obnovy materiálně technické základny MŠ a ZŠ na Praze 10

Datum přijetí: 17.12.2019
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: 1056

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    souhlasí

s posunutím termínu předkladu zpracovaného záměru a plánu kompletní obnovy materiálně technické základny MŠ a ZŠ na Praze 10

 

II.   ukládá

1. pí Koumarové, uvolněné člence RMČ

1.1.    předložit RMČ záměr kompletní obnovy materiálně technické základny MŠ a ZŠ na Praze 10 do roku 2030

 

Termín: 30. 1. 2020

 

  1. předložit RMČ plán kompletní obnovy materiálně technické základny MŠ a ZŠ na Praze 10 na období 2020 – 2022

 

Termín: 30. 1. 2020

 

2. Mgr. Bc. Vinterové, vedoucí OŠK

Ing. Kouckému, vedoucímu OMP

  1. informovat ředitele/ky MŠ a ZŠ MČ Praha 10 o schváleném rozpočtu oprav a investic na rok 2020

 

Termín: 15. 1. 2020

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  pí Koumarová, uvolněná členka RMČ

Anotace:         správa obecního majetku

Provede:          pí Koumarová, uvolněná členka RMČ; Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK; Ing. Koucký, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Koucký, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-139292/2019

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

V termínu 27.1. až 6.2.2020 bude dětský koutek z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10