Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na podání výpovědi nájemních smluv

Datum přijetí: 20.12.2019
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: 1059

Materiály k usnesení

Neveřejný materiál podle §8, bodu 9. Jednacího řádu RMČ.

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

a)    výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 22. července 2004 se společností Vysoká škola finanční a správní, a. s., se sídlem Estonská 500/3, 101 00 Praha 10, IČO 042 74 644 (resp. jejím právním předchůdcem), ve znění pozdějších dodatků č. 1 až č. 8, jejíž předmětem je nájem nebytových prostor v objektu č. p. 411, který je součástí pozemku p. č. 386, a objektu č. p. 500, který je součástí pozemku p. č. 387, vše v k. ú. Vršovice, obec Praha

b)    výpověď Smlouvy o nájmu nemovitostí č. 2011/OMP/5155 uzavřené dne 14. listopadu 2011 se společností Vysoká škola finanční a správní, a. s., se sídlem Estonská 500/3, 101 00 Praha 10, IČO 042 74 644 (resp. jejím právním předchůdcem), ve znění pozdějších dodatků č. 1 až č. 4, jejíž předmětem je nájem budovy č. p. 54, která je součástí pozemku p. č. 388, a pozemku p. č. 388, vše v k. ú. Vršovice, obec Praha

c)    znění výpovědi smlouvy uvedené v bodu I. a) tohoto usnesení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

d)    znění výpovědi smlouvy uvedené v bodu I. b) tohoto usnesení dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Ing. Benešovi, místostarostovi

1.1.    zajistit odeslání výpovědí schválených v bodu I. c) a I. d) tohoto usnesení

 

Termín: 23. 12. 2019

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         nebytové prostory

Provede:         Ing. Beneš, místostarosta

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Jareš, ved. odd. právní KS

Číslo tisku:      P10-140682/2019

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

V termínu 27.1. až 6.2.2020 bude dětský koutek z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10