Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření Smlouvy o zajišťování služeb v oblasti stravování se společností Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 68/1429, příspěvková organizace

Datum přijetí: 6.1.2020
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: 1

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    bere na vědomí

informaci o nutnosti aktualizace „Smlouvy o zajišťování služeb v oblasti závodního stravování a o poskytování dalších souvisejících služeb“, která byla uzavřena se společností Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 68/1429, příspěvková organizace, IČO 712 12 311, se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1429/68, PSČ 101 38, již v roce 2008, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.   schvaluje

uzavření smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

 

III. ukládá

1. MgA. Kašparovi, místostarostovi

  1. uzavřít se společností Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 68/1429, příspěvková organizace, smlouvu dle schváleného bodu II. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 1. 2020

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  JUDr. Hatalová, MBA, pověřená výk. čin. taj.

Anotace:         hospodářská správa; školství

Provede:         MgA. Kašpar, místostarosta

Na vědomí:     OHS

Garant:            Ing. Koucký, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-140880/2019

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

V termínu 27.1. až 6.2.2020 bude dětský koutek z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10