Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na zvýšení nájemného v pronajatých obecních bytech na dobu neurčitou

Datum přijetí: 6.1.2020
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: 2

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

zvýšení nájemného v pronajatých obecních bytech na dobu neurčitou:

 

a)    na výsledných 140 Kč/m2/měsíc dle ust. § 2249 ve spojení s ust. § 3074 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, u smluv, u nichž bylo v minulosti stanoveno nájemné dle jiného právního předpisu (zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

b)    o 20 % dle ustanovení § 2249 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, u smluv, u nichž nebylo v minulosti stanoveno nájemné dle jiného právního předpisu

 

dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu

 

  1. ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    podepsat návrhy na zvýšení nájemného schválené dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 10. 1. 2020

 

  1. zajistit odeslání návrhů nájemcům bytů s termínem doručení do 31. 1. 2020

 

Termín: 26. 1. 2020

 

 

- 2 -

 

 

  1. zajistit navazující opatření související s realizací bodu I. tohoto usnesení

 

Kontrolní termín: 31. 3. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         byty

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-141006/2019

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

V termínu 27.1. až 6.2.2020 bude dětský koutek z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10