Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada
  Druh usnesení: Rada
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 4763      nové hledání >>>
Strana 1 z 96První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
9.7.2019 569 13 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/OMP/1051 na rekonstrukci sportovního hřiště Gollova, Praha 10, Malešice Rada
9.7.2019 568 13 k návrhu na poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy, Hasičská stanice č. 5 Rada
9.7.2019 567 13 k návrhu na poskytnutí motivační odměny zaměstnancům hl. m. Prahy zařazených do orgánu Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10 Rada
9.7.2019 566 13 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu pozemku, zastavěného zděnou garáží ve vlastnictví fyzické osoby Rada
9.7.2019 565 13 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu části pozemku, parc. č. 1579/1, o výměře 100,0 m2, k. ú. Vinohrady Rada
9.7.2019 564 13 k návrhu na rozdělení účelové investiční dotace HMP v odvětví 0082 - Správa majetku (RO 3051) Rada
9.7.2019 563 13 k návrhu na změnu rozpočtu 2019 (RO 8015 a RO 8016) Rada
9.7.2019 562 13 k návrhu na změnu rozpočtu 2019 - Odvod z loterií (RO 3042) Rada
9.7.2019 561 13 k návrhu na změnu rozpočtu 2019 (RO 3040) Rada
9.7.2019 560 13 k návrhu na změnu rozpočtu 2019 (RO 3041) Rada
9.7.2019 559 13 k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor (od 31. 5. 2019 do 19. 6. 2019) Rada
9.7.2019 558 13 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2018/OMP/1082 na akci „Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10“ Rada
9.7.2019 557 13 k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor (od 27. 2. 2019 do 17. 4. 2019) Rada
9.7.2019 556 13 k návrhu na úpravu rozpočtu 2019 v odvětví 0021 - Životní prostředí RO 3038 - Likvidace ekologických zátěží, veřejný prostor, parky, výsadby a výkupy Rada
9.7.2019 555 13 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy se subjektem Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., IČO 000 05 886 - umístění vitríny na pozemku č. parc. 3237/50 k. ú. Strašnice Rada
9.7.2019 554 13 k návrhu na uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod - plocha u OC Cíl Rada
9.7.2019 553 13 k návrhu na schválení Dodatku č. 1/2019 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace vítězům soutěže „Zásobník projektů - partnerství pro Prahu 10“ pro rok 2019 Rada
9.7.2019 552 13 k návrhu na schválení vzorové smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím v gesci odboru školství Rada
9.7.2019 551 13 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 7006) Rada
9.7.2019 550 13 k návrhu na vyhlášení podlimitního zadávacího řízení na veřejnou zakázku Distribuce měsíčníku „Praha 10“ Rada
9.7.2019 549 13 k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru hospodářské správy (OHS) Úřadu městské části Praha 10 Rada
9.7.2019 548 13 k návrhu na rozpracování usnesení 8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se konalo dne 24. června 2019 Rada
9.7.2019 547 13 k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v bytě č. **, v 4. NP, v bytovém domě č. p. 21, ulice Ruská, č. o. 144, Praha 10, kat. území Vršovice Rada
9.7.2019 546 13 k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav bytu č. **, v bytovém domě č. p. 1818, ulice Brigádníků č. o. 17, Praha 10, kat. území Strašnice Rada
9.7.2019 545 13 k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v NP č. 101 v bytovém domě č. p. 444, ul. Kodaňská č. o. 11, Praha 10, Vršovice Rada
9.7.2019 544 13 k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v bytě č. **, v bytovém domě č. p. 1990, ulice Raffaelova č. o. 3, Praha 10, kat. území Strašnice Rada
9.7.2019 543 13 k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v bytě č. **, v bytovém domě č. p. 2935, ulice Ostružinová č. o. 5, Praha 10, kat. území Záběhlice Rada
9.7.2019 542 13 k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru č. 505 v 6. NP, v bytovém domě č. p. 233, ulice Francouzská č. o. 114, k. ú. Vršovice, Praha 10 Rada
9.7.2019 541 13 k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru č. 502 v 1. NP, v bytovém domě č. p. 769, ulice Vršovická č. o. 52, k. ú. Vršovice, Praha 10 Rada
9.7.2019 540 13 k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru č. 101 v 1. NP, v bytovém domě č. p. 989, ulice Černokostelecká č. o. 2 a v bytovém domě č. p. 61, ulice Starostrašnická č. o. 62, k. ú. Strašnice, Praha 10 Rada
9.7.2019 539 13 k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru č. 502 v 1. PP, v bytovém domě č. p. 840, ulice Vršovická č. o. 42, k. ú. Vršovice, Praha 10 Rada
9.7.2019 538 13 k návrhu na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., k tíži pozemku parc. č. 806/309 v k. ú. Malešice Rada
9.7.2019 537 13 k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor (od 2. 5. 2019 do 12. 6. 2019) Rada
9.7.2019 536 13 k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor (od 2. 5. 2019 do 10. 6. 2019) Rada
9.6.2019 535 13 k návrhu na bezplatné umístění reklamního nápisu na fasádě Bytového domu Malešice na adrese Počernická 524/64 Rada
9.7.2019 534 13 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „ Stavební práce - modernizace technologie STA
DVB-T2 “
Rada
9.7.2019 533 13 k návrhu na uzavření smluv o nájmu služebního bytu na dobu určitou ve školách Rada
9.7.2019 532 13 k návrhu na uzavření dohody o skončení nájmu bytu Rada
9.7.2019 531 13 k návrhu na zrušení usnesení RMČ Praha 10 č. 349 ze dne 14. 5. 2019 k návrhu na udělení souhlasu s výměnou bytů Rada
9.7.2019 530 13 k návrhu na uzavření dohody o skončení nájmu bytu Rada
9.7.2019 529 13 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů Rada
9.7.2019 528 13 k návrhu na podání žalob a podepsání plných mocí k zastupování MČ Praha 10 v soudních sporech proti dlužníkům z nájmů Rada
9.7.2019 527 13 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „ZŠ Olešská oprava kanalizace v pavilonu D1 a oprava svodného potrubí v pavilonech A, C a D v ZŠ Hostýnská“ Rada
9.7.2019 526 13 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava ploché střechy ul. Ostružinová č. p. 2936/3, 2935/5, 2934/7, 2933/9 Praha 10 - Záběhlice“ Rada
9.7.2019 525 13 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střešní konstrukce objektu č. p. 806/276 v k. ú. Malešice, Mateřská škola Praha 10 Tuchorazská 472/2A“ Rada
9.7.2019 524 13 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „VÝMĚNA OKEN NA ULIČNÍ FASÁDĚ A FASÁDĚ DO VNITROBLOKU V BYTOVÉM DOMĚ RUSKÁ 562/20“ Rada
9.7.2019 523 13 k návrhu na jmenování vedoucí/ho Odboru školství ÚMČ Praha 10 Rada
9.7.2019 522 13 k návrhu na schválení podání žádosti o poskytnutí účelových neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví Rada
9.7.2019 521 13 k návrhu na mezipoložkový přesun finančních prostředků v oblasti neinvestičních výdajů v odvětví 0051 - Sociální věci - neúčelové dary Komise pro sociálně-právní ochranu dětí Rada
9.7.2019 520 13 k žádosti Mateřské školy, Praha 10, Přetlucká 51/2252 o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy Rada
Strana 1 z 96První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10