Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo
  Druh usnesení: Zastupitelstvo
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 621      nové hledání >>>
Strana 5 z 13První   Předchozí   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
8.12.2017 12 18 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti - domu Strašínská 1236/39 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 3101, 3102/1 a 3102/5, vše v k. ú. Strašnice k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 13 18 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 3. k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 14 18 Návrh záměru prodeje nebytových jednotek v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu a v domech nově rozdělených na jednotky k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 15 18 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti - domu Průběžná 760/54 s jeho příslušenstvím a pozemku parc. č. 3152/1, v k. ú. Strašnice k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 16 18 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup NJ č. 1039/38 v domě Ruská 1039/84 vyhlášeného v termínu od 7. 3. 2016 do 4. 4. 2016 k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 17 18 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 160 v k. ú. Strašnice Bytovému družstvu BEDEKA, IČ: 251 07 593 k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 18 18 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 195 v k. ú. Strašnice Bytovému družstvu Žinkovská 1849 a 1850, IČ: 630 83 655 k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 19 18 Návrh na prodej 1 m2 pozemku parc. č. 4390/101 zastavěná část plochy pod garáží v k. ú. Strašnice spoluvlastníkům pozemku parc č. 4390/24 zapsaným na LV č. 1838 v k. ú. Strašnice k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 20 18 Návrh na prodej pozemku parc. č. 1351/2 o výměře 345 m2 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vršovice dle vymezeného celku č. 64 vlastníkům zapsaným na LV č. 1262 vedeném pro k. ú. Vršovice k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 21 18 Návrh na prodej pozemku parc. č. 315 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 182 m2 v k. ú. Vršovice dle vymezeného celku č. 7 společnosti PMB impex, spol. s r. o., IČ: 485 38 485 k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 22 18 Návrh na prodej pozemku parc. č. parc. č. 417 - zahrada o výměře 214 m2 v k. ú. Vršovice Bytovému družstvu Estonská 11, IČ: 257 27 745 k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 23 18 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. – garáži, stojící na pozemku parc. č. 4389/6, k. ú. Strašnice k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 24 18 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. – garáži stojící na pozemku parc. č. 2445/2, k. ú. Strašnice k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 25 18 Návrh na schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace DVS/04/03/006137/2017 k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 26 18 Návrh na úpravu závazného limitu stanoveného Centru sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., v rozpočtu pro rok 2017 k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 27 18 Informace o dalším vývoji realizace programu škol v přírodě žáků ZŠ Praha 10 v Horském hotelu na Černé hoře k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 28 18 Informace o umístění MČ Praha 10 na 1. místě v žebříčku INDEX PARTICIPACE 101 největších měst ČR a městských částí nad 10 tisíc obyvatel dle zapojení veřejnosti do participativních procesů, zpracovaném společností Demokracie 2.1 k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 29 18 Návrh Komunitního plánu Zdravé Prahy 10 pro rok 2018 k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 30 18 Návrh k výzvě MČ Praha 10 hlavnímu městu Praha k dostavbě severovýchodního segmentu Městského okruhu k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 3 18 Návrh na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 4 18 Návrh na změnu tajemníka/ce Výboru pro strategické investice (VSI) Zastupitelstva městské části Praha 10 k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 5 18 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 9. 2017, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 1 18 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 2 18 Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 za měsíc k projednání Zastupitelstvo
11.9.2017 9 11 17 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 19/22/2013 ze dne 23. 9. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1196, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 3, Praha 10 ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1195, 1196, 1197, 1198, 1199 a 1200, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 1, 3, 5, 7, 9 a 11, Praha 10, rozděleného na jednotky schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 20 21 17 Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci s Městskou knihovnou v Praze za účelem zřízení nové pobočky Městské knihovny v Praze v Bytovém domě Malešice schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 19 20 17 Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha 10 Fakultní nemocnici Královské Vinohrady na úhradu nákladů spojených s pozicí paliativní zdravotní sestry schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 18 19 17 Návrh na uzavření Smluv o poskytování stipendia studentům VŠ schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 17 18 17 Návrh na implementaci vstupného do AVČ Gutovka schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 16 17 17 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 244 v k. ú. Strašnice Bytovému družstvu Svojetická ul. č. 7 a 9, IČ: 264 51 620 schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 15 17 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. – garáži, stojící na pozemku parc. č. 4389/15, k. ú. Strašnice, který je ve správě městské části Praha 10 stazen Zastupitelstvo
11.9.2017 14 16 17 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 18. 4. 2017 do 17. 5. 2017, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 13 15 17 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 18. 4. 2017 do 17. 5. 2017 schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 12 14 17 Návrh na vynětí domu Moskevská 374/27 v k. ú. Vršovice ze záměru na realizaci prodeje jednotlivých domů se šesti a méně byty a souvisejících opatření schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 11 13 17 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 19. schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 10 12 17 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 18. schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 8 10 17 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 7 9 17 Návrh Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2018 MČ Praha  10 schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 6 8 17 Zpráva o hospodaření městské části Praha 10 k 30. 6. 2017, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 5 7 17 Informace o aktuálním vývoji situace ve věci hazardu na území městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 21 6 17 Informace o výsledku kvalifikovaného posouzení možnosti zajištění správy a údržby dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území MČ Praha 10, úklidu chodníků a svozu odpadkových košů na území MČ Praha 10 a správy a údržby ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10 prostřednictvím společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s. schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 4 5 17 Návrh urbanistické studie Bohdalec - Slatiny - brownfield Strašnice (US BSBS) schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 22 4 17 Informace o realizaci programu škol v přírodě na Horském hotelu na Černé hoře schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 3 3 17 Návrh na poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy, stanice č. 5 schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 2 2 17 Návrh na motivační odměny zaměstnancům hlavního města Prahy zařazených do orgánu Městské policie hlavního města Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 1 1 17 Návrh na poskytnutí věcného daru Policii ČR, Obvodní ředitelství Praha IV schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 29 16 Informace o realizaci restrukturalizace správy nemovitého majetku svěřeného městské části Praha 10 k projednání Zastupitelstvo
12.6.2017 9 10 16 Návrh na doplnění stávajícího záměru prodeje volných bytových jednotek formou elektronických aukcí v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 8 9 16 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 17. schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 7 8 16 Návrh na zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 15/2/2017 ze dne 20. 3. 2017 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 16. schvalen Zastupitelstvo
Strana 5 z 13První   Předchozí   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10