Usnesení rady

Zveřejněna je pseudonymizovaná verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
17.12.2019 1033 15 k návrhu na mezipoložkové přesuny k internímu finančnímu vypořádání projektu s názvem „Komplexní rekvalifikace s Desítkou - úspěšný restart kariéry“ a zrušení bankovního účtu MČ Praha 10 vedeného u České spořitelny a. s., včetně podpisových vzorů v rámci projektu „Komplexní rekvalifikace s Desítkou - úspěšný restart kariéry“ Rada
17.12.2019 1032 15 k žádosti o prominutí nedodržení pravidel soutěže „Zásobník projektů - partnerství pro Prahu 10“ Rada
17.12.2019 1031 15 k informaci o změně platových tarifů ředitelů příspěvkových organizací, zřizovaných městskou částí Praha 10 v oblasti školství a kultury, o platovém postupu a změně příplatku za vedení některých z nich Rada
17.12.2019 1030 15 k návrhu aktualizace odpisových plánů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na rok 2019 ve správě příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 - mateřské a základní školy, školní jídelna a KD Barikádníků Rada
17.12.2019 1057 15 k návrhu na mezipoložkový přesun finančních prostředků v oblasti neinvestičních výdajů z odvětví 0051 - Sociální věci na odvětví 0091 - Vnitřní správa Rada
5.12.2019 1029 14 k návrhu na změnu usnesení RMČ Praha 10 č. 1023 ze dne 3. 12. 2019 k návrhu na změnu stanov společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s. Rada
5.12.2019 1028 14 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Revitalizace veřejného prostoru u OC Cíl“ Rada
5.12.2019 1027 14 k informaci o činnosti společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., a PRAHA 10 - Rekreace, a. s. Rada
5.12.2019 1026 14 k návrhu programu 13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 Rada
3.12.2019 1025 22 k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2019/OMP/0013 „Instalace nových ochranných prvků na chodbách v objektu LDN Vršovice“ Rada
3.12.2019 1024 22 k informaci o průběhu rozpracování záměru komplexní opravy a rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10 Rada
3.12.2019 1023 22 k návrhu na změnu stanov společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s. Rada
3.12.2019 1022 22 k návrhu na uzavření smlouvy o poskytování právních služeb Rada
3.12.2019 1021 22 k návrhu na změnu tajemníka/ce Kontrolního výboru (KoV) Zastupitelstva městské části Praha 10 Rada
3.12.2019 1020 22 k návrhu na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2018/OMP/1512 a Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2017/OMP/0867 na akci „Rekonstrukce Polikliniky Malešice, Plaňanská 1/573, Praha 10“ Rada
3.12.2019 1019 22 k návrhu nového vydání instrukce „Statut a pravidla tvorby a použití peněžních účelových fondů městské části Praha 10“ Rada
3.12.2019 1018 22 k návrhu na vyhlášení dotačního programu městské části Praha 10 na podporu dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin Rada
3.12.2019 1017 22 k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení Rada
3.11.2019 1016 22 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/OMP/1010 na „Oprava ploché střechy ul. Ostružinová č. p. 2936/3, 2935/5, 2934/7, 2933/9, Praha 10 - Záběhlice“ Rada
3.12.2019 1015 22 k návrhu na projednání záměru na změnu provozování objektu č. p. 1796 na pozemku parc. č. 345, vše v k. ú. Záběhlice Rada
Strana 10 z 10První   Předchozí   5  6  7  8  9  [10]  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

V termínu 27.1. až 6.2.2020 bude dětský koutek z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10