Usnesení rady

Zveřejněna je pseudonymizovaná verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
11.2.2020 134 3 k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení Rada
11.2.2020 133 3 k návrhu na udělení souhlasu s podnájmem bytu Rada
11.2.2020 132 3 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů Rada
11.2.2020 131 3 k návrhu na udělení souhlasu s výměnou bytů Rada
11.2.2020 130 3 k návrhu na výměnu stávajícího obecního bytu za jiný obecní byt v rámci dostupného bydlení MČ Praha 10, v kategorii ústupového bydlení z důvodů zdravotních Rada
11.2.2020 129 3 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „ Stavební úpravy bytů “ Rada
11.2.2020 128 3 ke zprávě o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019 Rada
11.2.2020 127 3 k návrhu na souhlas s realizací Výzvy č. 7/2019 „Přírodní zahrady“ na pozemcích škol, jejichž majitelem je městská část Praha 10 Rada
11.2.2020 126 3 k návrhu na vyjádření k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje provozování hazardních her na území hl. m. Prahy Rada
11.2.2020 125 3 k návrhu na stanovení výše platu pracovnici pověřené řízením Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
11.2.2020 124 3 k petici proti odvolání ředitele Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., Sámova 7, Praha 10 Rada
11.2.2020 123 3 k návrhu na rozpracování usnesení 14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se konalo dne 27. ledna 2020 Rada
11.2.2020 122 3 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/OMP/1254 Rada
11.2.2020 121 3 k návrhu na podání žádostí o dotace pro MČ Praha 10 z investiční rezervy rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020 Rada
11.2.2020 120 3 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle vyhlášených programů pro rok 2020 s tematickým zaměřením kultura; sport, mládež a volný čas; sociální a návazné a zdravotní služby; ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj a poskytnutí finančních prostředků na pokračující víceleté dotace z roku 2017, 2018, 2019 Rada
11.2.2020 119 3 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 1010 - Pokladní správa do odvětví 0081 - Obecní majetek Rada
11.2.2020 118 3 k informaci o přípravě rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 10 a návrh na schválení žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci z prostředků hlavního města Prahy Rada
11.2.2020 117 3 k návrhu na úpravu výše nájemného bytů zvláštního určení svěřených Centru sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., od 1. 5. 2020 a Informace o úpravě Pravidel pro přidělování bytů zvláštního určení v Domě spokojeného žití, Sámova 5 a 7, Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
11.2.2020 116 3 k informaci o úpravě výše poplatků za hospitalizaci v Léčebně dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., s účinností od 1. 4. 2020 Rada
11.2.2020 115 3 k informaci o provozu a hospodaření Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., k 30. 9. 2019 Rada
Strana 2 z 10První   Předchozí   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

V termínu 27.1. až 6.2.2020 bude dětský koutek z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10