Usnesení rady

Zveřejněna je pseudonymizovaná verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
11.2.2020 114 3 k návrhu na schválení záměru realizovat na území MČ Praha 10 na základě licence projekt „Burza filantropie“ Rada
11.2.2020 113 3 k návrhu na zrušení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Ostraha objektu V Olšinách 200, Praha 10 Rada
11.2.2020 112 3 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně pozemků parc. č. 744/28 a 742/14 v k. ú. Malešice ve vlastnictví TUkas, a. s., za pozemky parc. č. 1432/5 a 1432/7 v k. ú. Hostivař ve vlastnictví HMP Rada
11.2.2020 111 3 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0043 - EU (MAP II) Rada
11.2.2020 110 3 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na službu „Zpracování hodnocení vlivu koncepce s názvem Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 - 2030“ na životní prostředí a lidské zdraví (SEA)“ Rada
11.2.2020 109 3 k návrhu na souhlas se zapojením základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 10 do projektu Magistrátu hlavního města Prahy „Otevírání hřišť provozovaných základními školami zřizovanými MČ za účelem mimoškolních aktivit pro širokou veřejnost pro rok 2020“ Rada
11.2.2020 108 3 k návrhu na vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy, Praha 10, Chmelová 8/2921 Rada
11.2.2020 107 3 k informaci o udělování Ceny bratří Čapků Rada
11.2.2020 106 3 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0021 - Životní prostředí a do odvětví 0031 - Doprava Rada
11.2.2020 105 3 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „HAVÁRIE KANALIZACE, MŠ NEDVĚZSKÁ 2224/27, PRAHA 10“ Rada
11.2.2020 104 3 k návrhu na zahájení zadávacího řízení v nadlimitním režimu pro zadání veřejné zakázky s názvem Tisk měsíčníku „Praha 10“ Rada
11.2.2020 103 3 k návrhu na vyloučení účastníků zadávacího řízení na veřejnou zakázku Distribuce měsíčníku „Praha 10“ Rada
6.2.2020 102 4 k návrhu na udělení individuální slevy na inzerci v měsíčníku Praha 10 Rada
6.2.2020 101 4 k návrhu na podání žaloby o uveřejnění odpovědi podle tiskového zákona proti vydavateli periodického tisku Naše Praha 10 Rada
28.1.2020 100 2 k návrhu na prodloužení termínu vyplývajícího z usnesení RMČ Praha 10 č. 58 ze dne 20. 1. 2020 k vyhlášení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „MŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ, SÁMOVA 2 A/1529, PRAHA 10 - PŘÍSTAVBA 2 PAVILONŮ“ ve zjednodušeném podlimitním řízení Rada
28.1.2020 99 2 k návrhu ceníku inzerce v periodiku Praha 10 s účinností od 28. 1. 2020 Rada
28.1.2020 98 2 k návrhu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/OHS/0026 uzavřené se společností PRAHA 10 - Majetková, a. s., k zajištění pseudonymizace dokumentace RMČ a ZMČ Rada
28.1.2020 97 2 ke Zprávě o vyúčtování neinvestičního grantu poskytnutého z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2019 v sociální oblasti pro grantové řízení Podpora registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy Rada
28.1.2020 96 2 ke Zprávě o vyúčtování dotačního řízení hlavního města Prahy na rok 2019 v působnosti odboru sociálních věcí Magistrátu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb Rada
28.1.2020 95 2 k návrhu na prodloužení termínu pro předložení Informace o provozu a hospodaření Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., za III. čtvrtletí 2019 Rada
Strana 3 z 10První   Předchozí   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

V termínu 27.1. až 6.2.2020 bude dětský koutek z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10