Usnesení rady

Zveřejněna je pseudonymizovaná verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
14.1.2020 54 1 k informaci o situaci Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., ve vztahu k čerpání dotační a grantové podpory registrovaných sociálních služeb poskytované hl. m. Prahou pro rok 2020 Rada
14.1.2020 53 1 k návrhu na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2018/OMP/1082, Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě č. 2018/OMP/0982 a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 2014/OMP/0492 na akci „Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10“ Rada
14.1.2020 52 1 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/OMP/0884 na „Výměnu oken bytového domu Francouzská 464/62, Praha 10“ Rada
14.1.2020 51 1 k informaci o vyjádření MČ Praha 10 k dokumentaci vlivů záměru „Terminál Malešice“ na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Rada
14.1.2020 50 1 k informaci o dalším místě poskytovaného vzdělávání Mateřské školy, Praha 10, Chmelová 8/2921 na adrese Praha 10, Jasmínová 35/2904 Rada
14.1.2020 49 1 k žádosti o uveřejnění odpovědi ve čtrnáctideníku Naše Praha 10 Rada
14.1.2020 48 1 k návrhu na mezipoložkový přesun finančních prostředků v oblasti neinvestičních výdajů v odvětví 0051 - Sociální věci Rada
14.1.2020 47 1 k návrhu na schválení Strategické části Výkazu financování sociálních služeb městských částí Praha 1 - 22 (2018-2019) Rada
14.1.2020 46 1 k návrhu na uzavření dohody o narovnání se společností PRAHA 10 - Služby, a. s. Rada
14.1.2020 45 1 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 2163) Rada
14.1.2020 44 1 k návrhu na přesun peněžních prostředků mezi výdajovými položkami rozpisu rozpočtu v rámci kapitoly 0091 - Vnitřní správa, v rámci Odvětví Paragrafu 6171 Činnost místní správy, snížením výdajové položky 5169 Nákup ostatních služeb a navýšením výdajové položky 5123 Podlimitní technické zhodnocení ve stejné výši Kč Rada
14.1.2020 43 1 k návrhu na poskytnutí příspěvku na stravování uvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 Rada
14.1.2020 42 1 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0041 - Školství pro Operační program Praha - pól růstu Rada
14.1.2020 41 1 k návrhu na úpravu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství (RO 7010) Rada
14.1.2020 40 1 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 – Školství (RO 3106) Rada
14.1.2020 39 1 k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru č. 516 v 2. NP, v bytovém domě č. p. 42, ulice Smolenská č. o. 29, k. ú. Vršovice, Praha 10 Rada
14.1.2020 38 1 k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v bytě č. **, v bytovém domě č. p. 667, ulice Na Hroudě č. o. 21, Praha 10, kat. území Vršovice Rada
14.1.2020 37 1 k návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) k tíži pozemku parc. č. 828/8 v k. ú. Vršovice pro společnost UPC Česká republika, s. r. o. Rada
14.1.2020 36 1 k návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) k tíži pozemku parc. č. 1872/2 a pozemku parc. č. 1872/4 oba v k. ú. Vršovice pro společnost T-Mobile Czech Republic, a. s. Rada
14.1.2020 35 1 k návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) k tíži pozemku parc. č. 2274/1 v k. ú. Strašnice pro společnost T-Mobile Czech Republic, a. s. Rada
Strana 6 z 10První   Předchozí   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

V termínu 27.1. až 6.2.2020 bude dětský koutek z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10