Usnesení rady

Zveřejněna je pseudonymizovaná verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
14.1.2020 34 1 k návrhu na prodej části pozemku parc. č. 3034/1 - ostatní plocha, zeleň v k. ú. Michle Rada
14.1.2020 33 1 k návrhu na prodej pozemku parc. č. 2244/339 - ostatní plocha/zeleň o výměře 338 m2 v k. ú. Strašnice Rada
14.1.2020 32 1 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 951/5, o výměře 125,0 m2, k. ú. Vršovice, za účelem provedení plánované akce s názvem „Oprava jámy v KT Jih - Š6 a PPO, Praha 10“ Rada
14.1.2020 31 1 k návrhu na udělení souhlasu s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytovém prostoru mezi Základní školou Karla Čapka a společností go deep, s. r. o. Rada
14.1.2020 30 1 k informativnímu materiálu o rozšíření předmětu nájmu Mateřské školy, Praha 10, Hřibská 2102/1 o prostory v budově č. p. 717, v ulici Chotouňská č. o. 1a Rada
14.1.2020 29 1 k návrhu na uzavření smlouvy na pronájem plochy pro umístění označení prodejny reklamních polepů na adrese Počernická 524/64 v k. ú. Malešice Rada
14.1.2020 28 1 k návrhu na prodej 5 m2 nezastavěného pozemku odděleného geometrickým plánem č. 3766-45/2019 z pozemku parc. č. 464/8 označeného písmenem „a“ v k. ú. Záběhlice společnosti ARKADE Bau, s. r. o., IČO 283 68 568 Rada
14.1.2020 27 1 k návrhu na přiznání dočasné slevy z nájmu bytu Rada
14.1.2020 26 1 k návrhu na uzavření dohody o skončení nájmu bytu Rada
14.1.2020 25 1 k návrhu na uzavření dohod o skončení nájmu bytu Rada
14.1.2020 24 1 k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení Rada
14.1.2020 23 1 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10 č. 879 ze dne 5. 11. 2019 Rada
14.1.2020 22 1 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10 č. 887 ze dne 5. 11. 2019 Rada
14.1.2020 21 1 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10 č. 882 ze dne 5. 11. 2019 a nesouhlasu s uzavřením dohody o skončení nájmu bytu a uzavřením smlouvy o nájmu bytu Rada
14.1.2020 20 1 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů Rada
14.1.2020 19 1 k návrhu na poskytnutí většího obecního bytu výměnou za stávající obecní byt Rada
14.1.2020 18 1 k návrhu na poskytnutí menšího obecního bytu výměnou za stávající obecní byt Rada
14.1.2020 17 1 k návrhu na poskytnutí menšího obecního bytu výměnou za stávající obecní byt Rada
14.1.2020 16 1 k informaci o žádosti občanů o projednání věci na Zastupitelstvu MČ Praha 10 podle § 8 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, v platném znění (zvyšování daně z nemovitosti) Rada
14.1.2020 15 1 k návrhu na rozdělení účelové investiční dotace HMP (rezerva Hl. m. Prahy, kapitola 1016 - Rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP ) v odvětví 0082 - Správa majetku Rada
Strana 7 z 10První   Předchozí   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

V termínu 27.1. až 6.2.2020 bude dětský koutek z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10