Usnesení rady

Zveřejněna je pseudonymizovaná verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
14.1.2020 14 1 k návrhu na schválení podání žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí Rada
14.1.2020 13 1 k návrhu na změnu rozpočtu 2019 - Odvod z loterií (RO 3102) Rada
14.1.2020 12 1 k informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 4. čtvrtletí roku 2019 Rada
14.1.2020 11 1 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně části pozemku parc. č. 4540/9 ve vlastnictví ***** za část pozemku parc. č. 4540/11 ve vlastnictví HMP, v k. ú. Strašnice Rada
14.1.2020 10 1 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji části pozemku parc. č. 4184/6 o výměře cca 25 m² v k. ú. Strašnice Rada
14.1.2020 9 1 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji části pozemků parc. č. 2527/27 a parc. č. 2527/53 v k. ú. Záběhlice Rada
14.1.2020 8 1 k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav bytu č. **, v bytovém domě č. p. 13, ulice Tulská č. o. 3, Praha 10, kat. území Vršovice Rada
14.1.2020 7 1 k návrhu plánu kontrol odboru kontroly a komunikace na rok 2020 Rada
14.1.2020 6 1 k návrhu programu 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 Rada
6.1.2020 5 1 k návrhu na jmenování vedoucího Odboru hospodářské správy ÚMČ Praha 10 (OHS) Rada
6.1.2020 4 1 k návrhu na rozpracování usnesení 13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se konalo dne 16. prosince 2019 Rada
6.1.2020 3 1 k návrhu na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 za měsíc ode dne 1. 2. 2020 Rada
6.1.2020 2 1 k návrhu na zvýšení nájemného v pronajatých obecních bytech na dobu neurčitou Rada
6.1.2020 1 1 k návrhu na uzavření Smlouvy o zajišťování služeb v oblasti stravování se společností Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 68/1429, příspěvková organizace Rada
20.12.2019 1060 16 k podání adresovanému RMČ:
Nakládání s vytříděným odpadem v Praze 10 (Ing. L. Kulhánek, předseda představenstva SVJ Michelangelova, ze dne 17. 12. 2019)
Rada
20.12.2019 1058 16 k návrhu na změnu ve složení Komise památkové (KPAM) Rady MČ Praha 10 Rada
20.12.2019 1059 16 k návrhu na podání výpovědi nájemních smluv Rada
17.12.2019 1056 15 k návrhu na posunutí termínu předložení zpracovaného záměru a plánu kompletní obnovy materiálně technické základny MŠ a ZŠ na Praze 10 Rada
17.12.2019 1055 15 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. 2018/OBN/1702 Rada
17.12.2019 1054 15 k návrhu na zrušení části IV. 1.1. usnesení RMČ Praha 10 č. 867 ze dne 18. 10. 2018 Rada
Strana 8 z 10První   Předchozí   3  4  5  6  7  [8]  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

V termínu 27.1. až 6.2.2020 bude dětský koutek z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10