Oddělení rozpočtu

Náplň práce oddělení:

  • v součinnosti s jednotlivými odbory sestavuje návrh rozpočtu, provádí případné úpravy rozpočtu odsouhlasené ZMČ, kontroluje jeho realizaci dle zákona. 250/2000 Sb. a 320/2001 Sb.,
  • po schválení navrhovaného rozpočtu ZMČ zajišťuje dodání rozpisu schváleného rozpočtu správcům jednotlivých odvětví,
  • realizuje rozpočtová opatření po schválení v RMČ a ZMČ, resp. RHMP a ZHMP,
  • dle pokynů MHMP čtvrtletně zpracovává čerpání výdajů rozpočtu MČ Praha 10,
  • řídí příjem a výdej hotovosti v pokladnách rozpočtu a zdaňované činnosti
  • při všech činnostech zajišťuje finanční kontrolu v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.; jestliže se vyskytnou nedostatky sdělí je písemně příkazci operace a operaci zastaví,
  • čtvrtletně zpracovává zprávy o hospodaření MČ Praha 10, včetně závěrečného účtu, a předkládá je ke schválení do RMČ a ZMČ,

Referát pokladen - pokladní hodiny

Den Pokladní hodiny pro veřejnost
Pondělí 8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 17.30 hod.
Úterý 8.00 – 12.00 hod. 12.30 – 14.00 hod
Středa 8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 17.30 hod.
Čtvrtek 8.00 – 12.00 hod. 12.30 – 14.00 hod
Pátek 8.00 – 12.00 hod.  
  

Vedoucí oddělení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Marie Šustová A/302A 267 093 525267 093 525 marie.sustova@praha10.cz vedoucí oddělení rozpočtu

Lidé z oddělení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Marie Šustová A/302A 267 093 525267 093 525 marie.sustova@praha10.cz vedoucí oddělení rozpočtu
Anna Koťátková A/302C 267 093 411267 093 411 anna.kotatkova@praha10.cz rozpočtář tvorby a financování rozpočtu
Radek Vališ A/302C 267 093 610267 093 610 radek.valis@praha10.cz rozpočtář a finanční referent tvorby a financování
Petra Zelingrová A/302C 267 093 751267 093 751 petra.zelingrova@praha10.cz rozpočtář a finanční referent tvorby a financování
Martina Podracká A/119B 267 093 604267 093 604 martina.podracka@praha10.cz finanční referent a pokladní (výdaje)
Ivona Rakovičová A/119A 267 093 317267 093 317 ivona.rakovicova@praha10.cz finanční referent a pokladní (příjmy)
Danuše Chytrá A/302b 267 093 616267 093 616 danuse.chytra@praha10.cz vedoucí referátu pokladen a rozpočtář tvorby a fin

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2018 MČ Praha 10