Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

Omezení úředních hodin na odboru občanskosprávním ÚMČ Praha 10 dne 31. 12. 2018

Z důvodu inventury hlavní pokladny budou dne 31. 12. 2018 zrušeny úřední hodiny na oddělení matrik, státního občanství a vnitřní správy (včetně úseku ověřování). Na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel budou úřední hodiny od 8:00 do 12:00 hodin, avšak provoz bude omezen pouze na vydávání již hotových občanských průkazů a cestovních dokladů.  Děkujeme za pochopení.

 

Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel plní zejména tyto úkoly:

  • rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých zákonů;
  • realizuje správní řízení na úseku agendy občanských průkazů a evidence obyvatel;
  • provádí skartaci již neplatných osobních dokladů;
  • vybírá příslušné správní poplatky;
  • stanovuje a vybírá pokuty za přestupky na úseku evidence obyvatel a osobních dokladů;
  • v souladu se zákony zajišťuje archivaci příslušné dokumentace.

Referát občanských průkazů a evidence obyvatel 

Referát zajišťuje příjem žádostí o vydání občanského průkazu a vydávání vyhotovených občanských průkazů, přihlašování k trvalému pobytu, výdej údajů z informačního systému evidence obyvatel, a dále vyřizuje dotazy, týkající se problematiky evidence obyvatel a občanských průkazů.

Referát zajišťuje výkon státní správy na úseku evidence obyvatel. Rozhoduje ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Vyřizuje dotazy, týkající se této problematiky a agendy evidence obyvatel a občanských průkazů. Podílí se na odstraňování nesouladů v informačním systému evidence obyvatel a zajišťuje poskytování údajů v souladu s platnou právní úpravou.

Referát cestovních dokladů

Referát zajišťuje příjem žádostí o vydání cestovního dokladu a vydávání vyhotovených cestovních dokladů, vyřizuje dotazy k problematice cestovních dokladů.

Den Úřední hodiny
Pondělí 8:00 - 12:00 hod.  13:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 12:00 hod.  
Středa 8:00 - 12:00 hod.  13:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 12:00 hod.  
Pátek 8:00 - 11:00 hod.  
  

Vedoucí oddělení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Michaela Trávníčková C/109 267 093 418267 093 418 michaela.travnickova@praha10.cz vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyva

Lidé z oddělení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Martin Doležal C/110 267 093 603267 093 603 martin.dolezal@praha10.cz referent správního řízení
Helena Dvořáková C/101 267 093 624267 093 624 helena.dvorakova@praha10.cz vedoucí referátu občanských průkazů a evidence oby
Drahomíra Eliášková C/130 267 093 633267 093 633 drahomira.eliaskova@praha10.cz referent
Jana Exnerová C/105 267 093 561267 093 561 jana.exnerova@praha10.cz referent
Patrik Hradil C/103 267 093 625267 093 625 patrik.hradil@praha10.cz referent
Simona Juřicová C/103 267 093 628267 093 628 simona.juricova@praha10.cz referent
Šárka Karásková / 267 093 622267 093 622 sarka.karaskova@praha10.cz referent
Kateřina Kofránková C/105 267 093 630267 093 630 katerina.kofrankova@praha10.cz referent
Jana Maxantová C/107 267 093 632267 093 632 jana.maxantova@praha10.cz referent
Alena Němcová C/106 267 093 463267 093 463 alena.nemcova@praha10.cz referent
Jana Sedmíková / 267 093 622267 093 622 jana.sedmikova@praha10.cz referent
Jan Šmolík / 267 093 622267 093 622 jan.smolik@praha10.cz vedoucí referátu cestovních dokladů
Ondřej Švec / 267 093 622267 093 622 ondrej.svec@praha10.cz referent
Michaela Trávníčková C/109 267 093 418267 093 418 michaela.travnickova@praha10.cz vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyva
Alena Truhelková C/111 267 093 629267 093 629 alena.truhelkova@praha10.cz referentka správního řízení
Ivana Zahrádková C/108 267 093 655267 093 655 ivana.zahradkova@praha10.cz referent

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2018 MČ Praha 10