Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo
  Druh usnesení: Zastupitelstvo
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 571      nové hledání >>>
Strana 9 z 12První   Předchozí   3  4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
14.1.2016 6.1 12 7 Návrh na zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 27/28/2014 ze dne 8. 9. 2014 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - XXII. schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 5.7 11 7 Návrh na změnu usnesení č. 21/17/2014 ZMČ Praha 10 ze dne 24. 2. 2014  k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1294, k. ú. Vršovice, ul. Vladivostocká č. o. 17, Praha 10, včetně zastavěných pozemků ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1291, 1292, 1294, 1293, k. ú. Vršovice, Kubánské nám. 25, 24, ul. Vladivostocká č. o. 17, 19, rozdělených na jednotky schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 5.6 10 7 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 18/15/2013 ze dne 24. 6. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 829, k. ú. Vršovice, ul. K Louži č. o. 10, Praha 10, rozděleném na jednotky schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 5.5 9 7 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/63/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 620, k. ú. Vršovice, ul. Bulharská č. o. 6, Praha 10, včetně zastavěného pozemku pod předmětným domem rozděleným na jednotky schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 5.4 8 7 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/36/2008 ze dne 4. 12. 2008 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek budovy č. p. 2801, k. ú. Záběhlice, ul. Želivecká č. o. 26, Praha 10, s oprávněnými nájemci schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 5.3 7 7 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 15/78/2009 ze dne 25. 6. 2009 k návrhu na  uzavření smluv o převodu bytových jednotek budovy č. p. 1940, k. ú. Strašnice, ul. Průběžná č. o. 60, Praha 10, s oprávněnými nájemci schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 5.2 6 7 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 8/45/2011 ze dne 12. 12. 2011 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p. 1264, k. ú. Vršovice, ul. Sportovní č. o. 6, Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětnými domy ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1264, 1265, 1266, k. ú. Vršovice, ul. Sportovní č. o. 6, 4 a Přípotoční č. o. 1, Praha 10, rozdělených na jednotky schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 5.1 5 7 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 8/43/2008 ze dne 10. 4. 2008 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek budovy č. p. 443, k. ú. Malešice, ul. Nad Úžlabinou č. o. 16, Praha 10, s oprávněnými nájemci schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 4 4 7 Návrh Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2016 MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 3 3 7 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 9. 2015, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 2 2 7 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 1 1 7 Volba nového člena Návrhového výboru ZMČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
21.10.2015 1 6 Návrh na výběr nejvhodnějšího systému zajištění komplexních služeb IT na ÚMČ Praha 10 neschvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 33 37 5 k návrhu na vymezení působnosti a náplň činnosti Výboru pro udělování čestného občanství ZMČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 0 5 Složení slibu nového člena ZMČ k projednání Zastupitelstvo
21.9.2015 14 19 5 Návrh záměru na koupi částí pozemků parc. č. 1873/78, 1873/54 a pozemku parc. č. 1873/79, v k. ú. Vršovice od ČR - ministerstva obrany schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 31 40 5 Informace o činnosti společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s., vč. dceřiných společností schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 30 39 5 Informace o průběhu činností ve vile po Karlu Čapkovi schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 29 38 5 Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 na II. pololetí 2015 schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 28 36 5 Informace o postupu zpracování technické analýzy variant lokalit pro umístění sídla ÚMČ P10 schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 27 35 5 Návrh na schválení aktualizace Zásad poskytování dotací městské části Praha 10, formulářů žádosti a vyúčtování pro oblasti: sociální; kultura a umění; sport, tělovýchova a volný čas; protidrogová prevence a prevence kriminality; životní prostředí schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 26 34 5 Návrh na uzavření smluv se studenty zařazenými do projektu Studentský dům Záběhlická o poskytování stipendia schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 25 33 5 Informace o záměru zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v objektu na pozemku parcely č. 2128/2, k. ú. Vršovice, ulice K Botiči schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 24 32 5 Návrh na změnu Zřizovací listiny Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 23 31 5 Návrh na změnu Zřizovací listiny Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 22 30 5 Návrh  na vyjádření MČ Praha 10 k Návštěvnímu řádu stadionu Bohemians 1905, a. s. schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 21 29 5 Návrh na vyjádření MČ Praha 10 k Návštěvnímu řádu EDEN ARÉNY (Provoznímu řádu) pro SK Slávia Fotbal, a. s. schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 20 28 5 Návrh na prodej části pozemku parc. č. 821/1, označené parc. č. 821/8 dle oddělovacího geometrického plánu, k. ú. Strašnice společnosti SAMSON PRAHA, spol. s r. o. schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 19.2 27 5 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 134 v k. ú. Strašnice družstvu „HOST 13, 15, 17“, IČ 264 46 545 schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 19.1 5 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 137 v k. ú. Strašnice družstvu „Bytové družstvo Hostýnská 2046 - 2048“, IČ 264 45 972 stazen Zastupitelstvo
21.9.2015 18 26 5 Návrh záměru na prodej pozemků p. č. 3139/1, zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 3139/2 a p. č. 3140 zastavěná plocha a nádvoří manželům ******* a *******, vlastníkům domu č. p. 977, k. ú. Vršovice schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 17.2 25 5 Návrh na prodej pozemku společnosti PRE distribuce, a. s., pro stavbu nové transformační stanice schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 17.1 24 5 Návrh na prodej pozemku parc. č. 520/2, k. ú. Vršovice společnosti PRE distribuce, a. s. schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 16 23 5 Informace o projednávání řešení nejvhodnějšího systému zajištění komplexních služeb IT na ÚMČ Praha 10 ve FiV a KMN schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 16 22 5 Informace o projednávání řešení nejvhodnějšího systému zajištění komplexních služeb IT na ÚMČ Praha 10 ve FiV a KMN schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 16 21 5 Informace o projednávání řešení nejvhodnějšího systému zajištění komplexních služeb IT na ÚMČ Praha 10 ve FiV a KMN schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 15 20 5 Návrh na ukončení vydávání novin „PRAHA 10“ schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 13.4 5 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytové jednotky č. 765/30 v domě Slovinská 15, Praha 10, vyhlášeného v termínu od 1. 4. 2015 do 4. 5. 2015 neschvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 13.3 18 5 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, vyhlášeného v termínu od 1. 6. 2015 do 22. 6. 2015 schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 13.2 17 5 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytové jednotky č. 1272/64 a 1273/65 v domě Kubánské náměstí 4 a Litevská 2, Praha 10, vyhlášeného v termínu od 1. 6. 2015 do 22. 6. 2015, kde oprávněný nájemce dorovnal nejvyšší nabídku vítězného uchazeče schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 13.1 16 5 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytové jednotky č. 1915/15 v domě Záběhlická 16, Praha 10, vyhlášeného v termínu od 1. 4. 2015 do 4. 5. 2015, kde oprávněný nájemce dorovnal nejvyšší nabídku vítězného uchazeče schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 12 15 5 Návrh na poskytnutí přímé adresné finanční podpory za období 04-06/2015 z důvodu jednostranného zvýšení nájemného z bytu schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 11.3 14 5 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 7. schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 11.2 13 5 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 6. schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 11.1 12 5 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 5. schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 10 11 5 Návrh na zadání veřejné zakázky „Rámcová smlouva na stavební práce spočívající v realizaci výstavby, oprav a rekonstrukcí bytového fondu, školských, sociálních, administrativních a zdravotních objektů městské části Praha 10“ schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 9 10 5 Návrh restrukturalizace správy nemovitého majetku svěřeného městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 8 9 5 Návrh na ukončení realizace Koncepce městské části Praha 10 pro řešení důsledků jednostranného zvýšení nájemného z bytu po 1. 1. 2010, včetně Podpůrného sociálního programu bydlení a záměru vytvoření Koncepce sociálního bydlení schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 7 8 5 Návrh záměru prodeje volných bytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji po jednotkách schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 6 7 5 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 20/125/2010 ze dne 8. 6. 2010 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek budovy č. p. 2005, k. ú. Strašnice, ul. Donatellova č. o. 2, Praha 10 s oprávněnými nájemci schvalen Zastupitelstvo
Strana 9 z 12První   Předchozí   3  4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10