Rada městské části Praha 10

Kdo tvoří Radu MČ Praha 10 ?

Členy rady volí zastupitelé ze svých řad. Počet členů rady stanovilo zastupitelstvo na 9. Tvoří ji starosta, místostarostové a členové rady.

Aktuální zastoupení volebních stran v radě: ČSSD 2, SZ 1, NPP10-HPLD 1, ODS 1, TOP09 4.

Celkem 6 členů rady je pro výkon funkce uvolněno.

Rada MČ vykonává své pravomoci i po ukončení funkčního období zastupitelstva až do zvolení nové rady MČ.

 

Jaké jsou kompetence členů rady?

Kompetence svěřilo členům rady zastupitelstvo svým usnesením.

 

  • Ing. Vladimír Novák , starosta

Volební strana/klub zastupitelů: ČSSD/ČSSD

Kompetence: Finance a rozpočet, audit a kontrola, problematika bytů a nebytových prostor a jejich správy, životní prostředí.

Kontakt: budova A, kancelář 407, tel. 267 093 446, vladimirn@praha10.cz

 

  • Ing. Tomáš Pek, S. E, 1. místostarosta

Volební strana/klub zastupitelů: TOP 09/TOP 09

Kompetence: Investice, prodej majetku, problematika pozemků, obchodní společnosti, kultura, kulturní a církevní památky, zahraniční vztahy.

Kontakt: budova A, kancelář 403, tel. 267 093 131, pek@praha10.cz

 

  • Bc. Radek Lojda, neuvolněný místostarosta

Volební strana/klub zastupitelů: TOP 09/TOP 09

Kompetence: Bezpečnost, problematika dotací .

Kontakt: budova A, kancelář 411, tel. 267 093 132, lojda@praha10.cz

 

  • Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen rady

Volební strana/klub zastupitelů: TOP 09/TOP 09

Kompetence: Školství, sociální a rodinná politika, včetně zřízených organizací, zdravotnictví, včetně zřízených organizací

Kontakt: budova A, kancelář 403, tel. 267 093 442, pocarovsky@praha10.cz

 

  • Mgr. Ivana Cabrnochová, uvolněná členka rady

Volební strana/klub zastupitelů: SZ/SZ

Kompetence: Místní Agenda 21, problematika fondů EU, informatika.
Kontakt: budova A, kancelář 412, tel. 267 093 228, ivanac@praha10.cz

 

  • Ing. Martin Hejl, uvolněný člen rady

Volební strana/klub zastupitelů: ODS/ODS

Kompetence: Doprava (MHD, IAD), doprava v klidu (parkování), cyklostezky, zkvalitňování podmínek pro pěší dopravu, vazby na příměstskou železniční dopravu.

Kontakt: budova A, kancelář 400, tel. 267 093 133, martinh@praha10.cz

 

  • Mgr. Bohumil Zoufalík, uvolněný člen rady

Volební strana/klub zastupitelů: NPP10-HPLD/NPP10-HPLD

Kompetence: Územní rozvoj, sport a volný čas, participativní rozpočet, problematika loterií a VHP. 
Kontakt: budova A, kancelář 400, tel. 267 093 443, bohumilz@praha10.cz

 

  • 2 neuvolnění členové rady nemají žádné svěřené kompetence

 

 

 

Jaká jsou pravidla jednání Rady MČ Praha 10?

Jednání rady svolává starosta městské části v plánovaných termínech a její schůze jsou neveřejné. Řídí se schváleným programem jednání a schváleným jednacím řádem rady. Rada rozhoduje souhlasem nadpoloviční většiny všech členů.

Schůzí rady se dále účastní tajemník úřadu, právní poradce rady, tiskový mluvčí a zapisovatel (všichni bez hlasovacího práva).

Z každé schůze se pořizuje zápis. Občan městské části, který dosáhl věku 18 let má právo nahlížet do schválených usnesení rady městské části a pořizovat si z nich výpisy. Usnesení jsou k nahlédnutí na oddělení rady a zastupitelstva úřadu.

Jaká je působnost Rady MČ Praha 10?

Rada je výkonným orgánem městské části v oblasti samostatné působnosti, odpovědným ze své činnosti zastupitelstvu. Připravuje návrhy pro jeho jednání a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Pravomoci vyhrazené k rozhodování radě naleznete m. j. v § 94 Zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění.

Bližší informace Vám podá oddělení rady a zastupitelstva úřadu.

  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2018 MČ Praha 10