Zavedení centrální administrace projektů na MČ Praha 10

Logo operačního programu

    

Projekt podporuje Evropský sociální fond (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje zaměstnanost (OPLZZ)

Prioritní osa: 4 Veřejná správa a veřejné služby, oblast podpory 4.1. Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy. Výzva pro předkládání GP 4.1 - Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy; 89. výzva

Výše schválené podpory: 3,125.348,- Kč

Finanční spoluúčast: 15% , tj. 551.532,- Kč

Délka trvání projektu: 1. 2. 2013 až 30. 9. 2014

Popis projektu:

Cílem projektu bylo zavést na MČ Praha 10 řízení projektů a jejich centrální administraci (projektovou kancelář), vycházející z principů celosvětově nejrozšířenější metodiky projektového řízení Prince2.

Celková koncepce projektu byla navržena tak, aby umožnila implementovat a do praxe zavést metodiku a jasná pravidla pro řízení jakéhokoliv druhu projektu, poskytla klíčovým zaměstnancům dostatečné znalosti týkající se technik projektového řízení vycházejících z příkladů dobré praxe obsažených v metodice Prince2 a zavedla centrální evidenci projektů (projektovou kancelář).

Výstupy projektu:

Zavedení používání jedné z nejrozšířenějších metodik projektového řízení na světě Prince 2 na úřadě MČ Praha 10. Vytvoření projektové kanceláře. Certifikované proškolení 11 zaměstnanců úřadu na úrovni PRINCE2 Foundation. Necertifikované proškolení 22 zaměstnanců úřadu na úrovni PRINCE2 Foundation.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Dětský koutek bude otevřen od října 2020.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10