Otázky a odpovědi


Doprava

 

 • Co všechno mohu vyřešit na pracovišti registru vozidel MHMP?

  Odbor dopravně správních činností, odd. evidence mot. a přípoj. vozidel a odbavování občanů (tzv. "registr vozidel"), řeší s místní působností pro hl. m. Prahu veškerou agendu spojenou s registrací motorových a přípojných vozidel, tj.:odhlášení/přihlášení vozidla na jiného provozovatele nebo vlastníkavýměnu RZ (SPZ) při ztrátě, odcizení nebo poškozenízápis změn údajů (změna jména a příjmení majitele/provozovatele, adresa trvalého bydliště, přestavba vozidla, výměna SPZ apod.)dočasné a trvalé vyřazení vozidla z registrupovolení přestavby vozidladovoz a vývoz vozidel ze/do zahraničívydání dat z registru vozidelduplikáty technického průkazu a osvědčení o registraci vozidla.

  Kategorie: Doprava
 • Koupil jsem si auto, musím k registraci na mou osobu přinést SPZ?

  SPZ není nutné na registru předkládat ani měnit v případě, že se jedná o změnu majitele v rámci kraje (tj. v rámci hl. m. Prahy). V opačném případě jsou SPZ měněny. Pokud jsou ale nějakým způsobem poškozeny, výměna se doporučuje.

  Kategorie: Doprava
 • Musím s vozidlem dojet na příslušné pracoviště?

  Nemusíte, stačí vše doložit stanovenými doklady.

  Kategorie: Doprava
 • Co musím navíc předložit k přihlášení/odhlášení vozidla, pokud se jedná o firemní vozidlo?

  Mimo obvyklých dokladů ještě výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo koncesní listinu.

  Kategorie: Doprava
 • Lze si vybrat registrační značku?

  Ne, toto možné není.

  Kategorie: Doprava
 • Budu mít po přihlášení nové značky nebo mi zůstanou ty staré?

  Pokud bude vozidlo přihlašováno v rámci kraje, kde bylo dříve registrováno, zůstanou Vám značky původní. Pokud bude vozidlo přihlašováno do jiného kraje nebo nemáte obě značky v pořádku, dostanete značky nové.

  Kategorie: Doprava
 • Musí mít vozidlo při přihlášení platnou technickou prohlídku?

  Ano, bez platné technické prohlídky Vám vozidlo nebude přihlášeno.

  Kategorie: Doprava
 • Co je to evidenční kontrola a kde ji získám?

  Jde o kontrolu, která prokáže, zda uvedené údaje v technickém průkazu odpovídají skutečnosti (např. barva vozidla, číslo motoru atd.). Evidenční kontrolu si můžete nechat provést na jakémkoli pracovišti STK, které ji provádí.

  Kategorie: Doprava
 • Pokud snižuji počet vozidel, mám vracet nepotřebné opisy licence?

  Ano, v případě snížení počtu vozidel či prokázání FZD na nižší počet vozidel dopravce odevzdá (vrátí) dopravnímu úřadu náležitý počet opisů eurolicencí proti potvrzení, případně bude k vrácení vyzván.

  Kategorie: Doprava
 • Jak mám postupovat, pokud v průběhu platnosti licence zakoupím nová vozidla a budu potřebovat vydání opisů také pro ně?

  4.V případě rozšíření vozového parku o další vozidla v průběhu roku či pětiletého období platnosti eurolicence budou vydány po zaplacení správního poplatku (50 Kč) jako další číslované opisy (max. do výše prokázané FZD a prokázaného aktuálního vozového parku). Opisy budou číslovány ve vzestupné řadě číslovaného opisu, ke stejnému číslu licence. Datum vydání dalších opisů  bude datem jejich vyřízení  a datum platnosti (do) dle data vlastní eurolicence.

  Kategorie: Doprava
 • Mohu jako nový žadatel o koncesi v silniční dopravě žádat současně o vydání eurolicence?

  Ne. Jako nový žadatel před vydáním eurolicence žádáte o vydání finanční způsobilosti a nemůžete současně žádat o vydání eurolicencí, neboť nejste ještě držiteli příslušného platného živnostenského oprávnění (KL). Po vydání pravomocného rozhodnutí o KL si požádáte znovu  o vydání eurolicence a opisů dle počtu registrovaných vozidel.

  Kategorie: Doprava
 • Jak dlouho a do jakých zemí eurolicence platí?

  Licence je platná 5 let na území členských států EU.

  Kategorie: Doprava
 • Je eurolicence povinná?

  Ano, je povinná od 1.5.2004, slouží místo zahraničního vstupního povolení.

  Kategorie: Doprava
 • Mám připomínky k vedení linek městské hromadné dopravy na území MČ Praha 10, kam mám tyto připomínky směřovat?

  Připomínky a požadavky k jízdním řádům a trasám MHD, případně k Pražské integrované dopravě, ke zřizování zastávek MHD apod. na území MČ Praha 10 je vhodné směřovat na referát dopravy a speciálního stavebního úřadu MČ Praha 10, konkrétně na referentku Evu Brodskou, kancelář A512b, 267 093 379,evab@praha10.cz.

  Kategorie: Doprava
 • Nestihl jsem kvůli zpožděnému autobusu přijet včas do práce. Kdo mi nahradí ušlou mzdu?

  S Vaším požadavkem se obraťte přímo na Dopravní podnik, řeší se individuálně.

  Kategorie: Doprava
 • Nechci stížnost řešit telefonicky ani prostřednictvím e-mailu, kam se mám se svým problémem obrátit?

  Bohužel neexistuje jiná možnost, než telefonicky nebo elektronicky kontaktovat Dopravní podnik, případě ROPID a takto si domluvit další postup, trváte-li na osobním řešení.
  Osobně lze podat stížnost pouze na pracovníky revizní kontroly.

  Kategorie: Doprava
 • Mohu podat stížnost na zapáchající tramvaj (přepravu bezdomovců v tramvaji)?

  Ano, samozřejmě můžete dle stanoveného postupu.

  Kategorie: Doprava
 • Linkové vedení MHD

  Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje (OŽD),

  Pro získání informace z oblasti linkového vedení MHD se obraťte na pražského organizátora dopravy - ROPID, Rytířská 10,110 00, Praha 1, tel. 234 704 590.

  Kategorie: Doprava
 • Audiovizuální tvorba, reklamní spoty

  Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje (OŽD),

  pí Brodská, 267 093 379, evab@praha10.cz

   

  - formulář žádosti (F/ODO/10) lze získat přímo na ODO nebo na internetových stránkách ÚMČ 

  K žádosti je nutno doložit:

  - 3x situační plánek s určením místa a velikosti záboru s návrhem dopravního značení (pro urychlení písemné vyjádření Policie ČR,
  Krajské ředitelství policie HMP, odbor služby dopravní policie - odd. dopravního inženýrsví, Kongresová 2, Praha 4)

  - termínu realizace včetně vyznačení časového omezení

  - výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenské oprávnění

  - plná moc k vyřízení žádosti

  - smlouva s Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15, Praha 1, nebo s jiným vlastníkem pozemku

  - podrobnosti pí Brodská, 267 093 379, evab@praha10.cz

  Kategorie: Doprava
 • Stanovisko k reklamám (billboardy, štítové zdi domů, sloupy veřejného osvětlení atd.)

  Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje (OŽD),

  pí Brodská, 267 093 379, evab@praha10.cz

  K žádosti je nutné doložit:

  - výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění

  - vyjádření nebo smlouva s majitelem pozemku, nemovitosti

  - vyjádření Policie ČR,  Krajské ředitelství policie HMP, odbor služby dopravní policie -odd. dopravního inženýrsví, Kongresová 2, Praha 4 - zákres do mapy s přiloženou fotodokumentací z místa záboru nebo nemovitosti

  podrobnosti pí Brodská, 267 093 379, evab@praha10.cz

  Kategorie: Doprava
Strana 1 z 2První   Předchozí   [1]  2  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10