Krizový štáb

V souvislosti s pandemií nového typu koronaviru zasedá krizový štáb městské části, který průběžně analyzuje aktuální situaci, a na základě ní doporučuje konkrétní opatření. Zřizuje a řídí ho starostka MČ Praha 10, funguje na základě Zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) a Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).“ 
 
Zápisy ze zasedání Krizového štábu MČ Praha 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stálá pracovní skupina při řešení krizové situace nebo při koordinaci záchranných a likvidačních prací připravuje podklady pro jednání krizového štábu, jehož je součástí. Složení stálé pracovní skupiny může být řešeno variantně s ohledem na druh mimořádné události nebo krizové situace

Zápisy ze zasedání stálé pracovní skupiny Krizového štábu

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10