Karel Čapek 130

Lednové čapkovské jubileum je pro nás o to významnější, že v Praze 10 žil slavný spisovatel a dramatik až do svých posledních dnů. Může to v nás jistě vzbuzovat takový skromný pocit, že Karel Čapek je tak trošku náš, desítkový. Samozřejmě že jeho význam dalece přesahuje hranice naší městské části, Prahy i země, ale to nám přece nevadí. O to větší máme potřebu zasvětit letošní rok 2020 odkazu Karla Čapka. Ale jak to udělat, jak nejlépe oslavit stotřicáté narozeniny velkého intelektuála, zahradníka, souseda…?

Přemýšleli jsme o tom důkladně a dospěli k následujícímu – odkaz Karla Čapka uctíme v Praze 10 zejména podporou živé literatury a nezávislé žurnalistiky. Uskuteční se řada akcí, které nejlépe připomenou témata, o nichž Čapek přemýšlel, hodnoty, které zastával a obyčejné věci, kterými se zabýval.

První událostí v roce bude již 15. ledna Vzpomínkový večer na Karla a Josefa Čapkovy, který uspořádá Kotěrovo centrum architektury  v Trmalově vile. Během večera budou život a dílo bratrů připomenuty ukázkami z jejich tvorby. Akce začíná v 18.00 hodin a vstup je volný.

Literatura pro nás není polička plná zaprášených knih, ale živý umělecký žánr, který dokáže zprostředkovat příběh, přinést informaci, vzdělat či podnítit diskusi. V příštím roce proto podpoříme spolupráci s organizacemi, které se aktuální literaturou zabývají. Také v Praze 10 se 13. května uskuteční známá a hojně navštěvovaná Noc literatury. Tu pořádají Česká centra ve spolupráci s kulturními instituty a ambasádami Evropské unie. Podstatou projektu je přiblížit návštěvníkům současnou evropskou literaturu, a to  prostřednictvím veřejných čtení v přednesu známých herců na netradičních místech městské části.

Také pro vás otevřeme Čapkovu vilu na Vinohradech. Budova je v majetku naší městské části a čeká na pečlivou rekonstrukci. Ale i tak jsou některé původní reálie zachované, a bude tak možné spatřit, kde psal Čapek, kde přemýšlel Peroutka či kde sedával Masaryk při obvyklých pátečních schůzkách. Konkrétní termíny komentovaných prohlídek vám včas oznámíme.

Kromě výše uvedeného proběhne v roce 2020 celá řada dalších akcí, které myšlenky a dílo Karla Čapka připomenou. Ty budou pořádat jednotlivé školy či další organizace a spolky působící v Praze 10. 

Logo Karel Čapek 130 (JPG, 110kB)

 

Uctění památky Karla Čapka při příležitosti 130 let od jeho narození u jeho hrobu na Vyšehradském hřibtově.

    

Virtuální prohlídka Čapkovy vily

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Dětský koutek bude otevřen od října 2020.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10