Podpořené projekty z EU

Projekty v letech 2018 a 2019

Škola

Částka (v tis.)

Projekt

Oblasti podpory

ZŠ Brigádníků

452,9

EU-Šablony 2018

školní speciální pedagog
DVPP pedagogů
čtenářský klub pro žáky
vzdělávání pedagogů (inkluze)

44,0

 

primární prevence

79,4

Školní obědy dostupné pro každé dítě

školní rok 2018/2019

ZŠ Břečťanová

208,2

EU-Šablony 2018

vzdělávání pedagogů (cizí jazyky, čtenářská gramotnost)
čtenářský klub pro žáky
klub zábavné logiky a deskových her pro žáky
doučování žáků

116,3

Školní obědy dostupné pro každé dítě

školní rok 2018/2019

ZŠ Eden

532,5

EU-Šablony 2018

školní speciální pedagog
školní psycholog
vzdělávání pedagogů (matematická gramotnost)

53,0

 

primární prevence

ZŠ Gutova

603,2

EU-Šablony 2018

školní speciální pedagog
vzdělávání pedagogických pracovníků
vzdělávání pedagogického sboru zaměřeného na inkluzi
vzájemná spolupráce pedagogů

51,0

 

primární prevence

84

Školní obědy dostupné pro každé dítě

školní rok 2018/2019

ZŠ Hostýnská

541,0

EU-Šablony 2018

školní asistent
školní psycholog
vzdělávání pedagogů (cizí jazyky, inkluze, čtenářská a matematická gramotnost)
vzájemná spolupráce pedagogů (čtenářská a matematická gramotnost)
čtenářský klub pro žáky
klub zábavné logiky a deskových her pro žáky
doučování žáků
odborná setkávání s rodiči žáků

50,7

 

primární prevence

3,5

Školní obědy dostupné pro každé dítě

školní rok 2018/2019

ZŠ Jakutská

267,1

EU-Šablony 2018

školní asistent
vzdělávání pedagogů (matematika, cizí jazyky, mentoring, inkluze)
tandemová výuka
čtenářský klub pro žáky
klub zábavné logiky a deskových her
doučování žáků

50,0

 

primární prevence

38,3

Školní obědy dostupné pro každé dítě

školní rok 2018/2019

ZŠ Karla Čapka

504,3

EU-Šablony 2018

školní asistent
sociální pedagog
vzdělávání pedagogických pracovníků
tandemová výuka
čtenářský klub pro žáky
doučování žáků

51,0

 

primární prevence

138,2

Školní obědy dostupné pro každé dítě

školní rok 2018/2019

ZŠ Nad Vodovodem

44,2

 

primární prevence

54,0

Školní obědy dostupné pro každé dítě

školní rok 2018/2019

ZŠ Olešská

346,2

EU-Šablony 2018

školní speciální pedagog
vzdělávání pedagogů
odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků

813,1

Otevřené dveře do Evropy rok 2018

OP Praha - pól růstu ČR

40,8

 

primární prevence

68,4

Školní obědy dostupné pro každé dítě

školní rok 2018/2019

ZŠ Švehlova

210,6

EU-Šablony 2018

vzdělávání pedagogů (čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky, inkluze)
čtenářský klub pro žáky
klub zábavné logiky a deskových her pro žáky
doučování žáků

95,2

Školní obědy dostupné pro každé dítě

školní rok 2018/2019

ZŠ U Roháčových kasáren

248,3

EU-Šablony 2018

školní psycholog
vzdělávání pedagogů (matematická gramotnost, inkluze)
čtenářský klub pro žáky
klub zábavné logiky a deskových her pro žáky
doučování žáků
odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči

10,0

 

primární prevence

1211,4

Modernizace odborné učebny fyziky za účelem badatelsky orientované výuky, rok 2018

OP Praha - pól růstu ČR

ZŠ U Vršovického nádraží

319,9

EU-Šablony 2018

sociální pedagog
vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ (matematická gramotnost)
vzájemná spolupráce pedagogů (matematická gramotnost)

561,1

 

OP Praha - pól růstu ČR

ZŠ V Rybníčkách

230,9

EU-Šablony 2018

vzdělávání pedagogů (čtenářská a matematická gramotnost, inkluze)
čtenářský klub pro žáky
doučování žáků

82,3

Školní obědy dostupné pro každé dítě

školní rok 2018/2019

Celkem

8 205,0

   

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10