Dokumenty - výstupy

Strategické dokumenty a materiály

  1. Statut ŘV
  2. Jednací řád ŘV
  3. Seznam členů a náhradníků ŘV 
  4. SWOT analýza k prioritním oblastem 
  5. Roční akční plán na období 2017/2018
  6. Implementační plán MAP
  7. Strategický rámec MAP do roku 2023 

    Při kompletaci nového SR schvalovaného v březnu 2018 – viz zveřejněný dokument, došlo k tiskové chybě. Všichni členové ŘV byli požádáni, aby v souladu s jednacím řádem vyjádřili per rollam své stanovisko, souhlas s doplněním tohoto jednoho řádku do již schváleného materiálu. Pro se vyslovilo 34 z celkového počtu 59 členů ŘV. Návrh dokumentu SR je zveřejněn níže.

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10