Hlavní cíle pro období roku 2019

Hlavní cíle pro období roku 2019

  • Podpora projektu MAP II.
  • Spolupráce s ostatními odbory při navyšování kapacit mateřských a základních škol.
  • Podpora zapojení škol do sportovních, kulturních a společenských soutěží a pořadů vyhlašovaných MČ Praha 10.
  • Zapojení žáků škol do vzpomínkových a pietních akcí, zejména těch, které souvisejí s historií naší městské části a s historií naší země.
  • Podpora začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do škol, podpora financování tzv. provozních asistentů.
  • Podpora realizace primární prevence na obou stupních ZŠ a systematické vzdělávání školních metodiků prevence.
  • Podpora seznamování povinně předškolně vzdělávaných dětí v mateřských školách s anglickým jazykem.
  • Podpora výuky cizích jazyků v základních školách, vč. výuky českého jazyka jako cizího jazyka pro děti s odlišným mateřským jazykem.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10