Parkování

 

 

Odpovědi na často kladené dotazy

„Zóny nic neřeší!“
Odpověď MČ Praha 10: Zóny placeného stání jsou standardním opatřením v jádrových pražských městských částech. Jako Praha 10 bychom daleko raději uvítali jednotnou pražskou zónu, ale tu Hlavní město Praha, které je provozovatelem systému, pro tuto chvíli nechystá. Proto se na základě velmi kriticky vyznívající Analýzy dopravy v klidu chystá zavedení parkovacích zón i pro naši městskou část. Z Analýzy je naopak zřejmé, že počet automobilů, které budou moci na Desítce parkovat, poklesne o cca 10–15 %. To by mělo pomoci k uvolnění kapacity volných míst v řadě lokalit.

Tvrzení: „Bude to pro nás drahé!“
Odpověď MČ Praha 10: Poplatky jsou nastaveny ze strany Magistrátu, nenastavuje je Městská část. Roční poplatek činí pro rezidenty (tj. občany s trvalým pobytem) na první auto 1 200 Kč (respektive 600 Kč, pokud parkujete pouze ve své čtvrti a nepřemisťujete se Prahou 10). Vzhledem k nákladům na vozidlo není takový poplatek likvidační a je výrazně levnější než např. pronájem garáže. Vyšší poplatky jsou nastaveny pro tzv. abonenty (majitele nemovitostí) a nerezidenty, případně pro majitele, kteří na sebe mají evidováno více vozidel a parkují je ve veřejném prostoru.

„Městská část neřeší vraky.“
Odpověď MČ Praha 10: V souvislosti se zaváděním zón placeného stání dojde na některých místech k eliminaci autovraků. Jejich odstraňování aktivně řešíme i teď, ale zákon velmi přísně definuje, jaké znaky musí vykazovat autovrak. Mnohdy je proto nemožné zahájit správní řízení o jeho odstranění. Vítáme připravovanou novelu zákona, kde je jasně uvedeno, že auto bez technické kontroly nemá na silnici co dělat a půl roku po jejím propadnutí bude odstraněno, aby nadále neohrožovalo bezpečnost a nezabíralo parkovací stání aktivním řidičům. Na naši intervenci byla ještě zapracována část o likvidaci aut zaniklých v polopřevodu (v důsledku tzv. očištění registru vozidel v roce 2015), protože dle našich zkušeností tato vozidla tvoří až polovinu odstavených vozidel. Novelu v současné době projednává Poslanecká sněmovna.

„Na modrých zónách nezaparkuje návštěva.“
Odpověď MČ Praha 10: Zaparkuje. Modré rezidentní, případně také fialové návštěvnické zóny umožňují krátkodobé parkování v délce několika hodin všem automobilům bez rozdílu. Poplatek se hradí prostřednictvím automatů nebo SMS zprávou. Parkovací zóny by dle návrhu měly platit od pondělí 8:00 do pátku 18:00 s každodenní mezerou pro zásobování mezi 6:00 – 8:00. Víkendové a sváteční návštěvy jsou tedy možné i nadále. Jedinou výjimkou budou významně exponovaná místa, jako například okolí fotbalových stadionů, kde bude zóna platit i o víkendech. Jedná se zatím o návrh, který se bude celý rok připravovat a projednávat s orgány Magistrátu, než se přikročí k realizaci.

„Nestavíte žádná nová parkovací místa.“
Odpověď MČ Praha 10: Nové vedení je u kormidla Prahy 10 teprve půl roku, tedy pokud někdo nekonal, byla to předchozí vláda, která problematiku parkování dlouhá léta odsouvala. Nelze stavět něco, co nikdo nikdy nepřipravil. Nyní s přípravou parkovacích zón se chystá i studie územních rezerv pro výstavbu parkovacích domů. Chceme dostat více aut z ulic do řádného parkování! Bude to nějakou dobu trvat, stavební procesy jsou dlouhé.

Tvrzení: „Parkovací zóny byly odmítnuty v pro radnici závazném referendu.“
Odpověď MČ Praha 10: V referendu v roce 2014 se neřešilo zavedení parkovacích zón, ale výstavba vybraných parkovacích domů. Tehdejší vedení v čele se starostou Zoufalíkem se výsledky (které ale nebyly závazné) stejně neřídilo. Nyní dochází k prvnímu politickému rozhodnutí, které je v situaci, kdy mají okolní městské části zóny zavedené nebo je chystají, nezbytným a nejrychlejším řešením.

„Praha 10 se nestará o chodce, cyklisty, případně uživatele koloběžek.“
Odpověď MČ Praha 10: V tuto chvíli je pro nás prioritou v oblasti dopravy parkování, které se roky neřešilo, ale ve svém programovém prohlášení myslí radní i na měkké formy dopravy. V minulosti bylo vybudováno několik tras a byl zpracován generel cyklodopravy, Praha 10 se chce zaměřit na propojování cyklotras s okolními městskými částmi.

 

Radnice Prahy 10 připravuje zavedení parkovacích zón

Rada městské části Praha 10 pověřila svým usnesením z úterý 14.5. 2019 místostarostu pro dopravu Filipa Humplíka (ODS) připravit návrh na zavedení zón placeného stání na území městské části Praha 10, který bude v červnu představen veřejnosti a předložen zastupitelstvu ke schválení.

„Celopražské parkovací zóny se v nejbližších letech asi nedočkáme, proto v zájmu obyvatel Prahy 10 musíme jednat. Zavedení parkovacích zón na Desítce je přitom pouze jedním z řešení, jak pomoci našim obyvatelům zaparkovat,“ konstatuje místostarosta Humplík.

Praha 10 se dlouhá léta potýká s problémem parkování, a to zejména z důvodu postupného rozšiřování parkovacích zón v sousedních městských částech. Radnice Prahy 10 má od konce února letošního roku k dispozici aktuální Analýzu dopravy v klidu, která obsahuje informace o obsazenosti místních i účelových komunikací v noci a ve dne, časovou charakteristiku a podíl jednotlivých typů parkování, uživatelskou strukturu, ale i porovnání s výsledky z minulých let, kdy vznikly podobné analýzy - 2004, 2008 a 2012. Současná situace je velmi vážná a nové vedení Městské části se tomuto tématu od začátku svého nástupu věnuje a nyní musí reagovat konkrétními dostupnými opatřeními. Výsledky analýzy městská část uveřejnila v březnu letošního roku a celá je dostupná ke stažení pod tímto textem.

Doporučení radním k přípravě zavedení zón placeného stání předcházela obšírná diskuze, kdy v jarních měsících kladně projednaly také Komise pro dopravu a parkování Rady městské části Praha 10 a na veřejném jednání též Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu. S výsledky Analýzy a rámcovým řešením je možné se nyní seznámit i v rámci aktuálně probíhajících setkání k přípravě Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10. Termíny jednotlivých setkání jsou zveřejněny na webové stránce Strategie pro Desítku.

Radnice současně s přípravou parkovacích zón zadává ještě doplňující studii, která by měla určit i konkrétní lokality, kde by byly nejvhodnější možnosti parkovací místa v rámci Prahy 10 navýšit. Představitelé MČ Praha 10 jsou si vědomi, že na opatření parkovacích zón musí navázat další reálné kroky směřující ke zkapacitnění parkování prostřednictvím plného využití některých dnešních územních rezerv a ve formě výhledové výstavby parkovacích domů.

Naši celkovou představu o budoucnosti parkování představí místostarosta Filip Humplík veřejnosti na samostatném veřejném setkání ve čtvrtek 13. 6. od 18.30 hodin v KD Barikádníků (Saratovská 20, Praha 10), kam vás srdečně zveme.

 

Strategie pro Desítku - veřejná setkání

Veřejná setkání za účasti vedení MČ, kdykoliv mezi 17.30 a 19.30 hodin v těchto termínech:

termín (den a datum) místo
pondělí - 13. května  ZŠ Břečťanová
středa - 15. května  ZŠ Brigádníků
pondělí - 20. května knihovna Malešice
středa - 22. května ZŠ Olešská
středa - 29. května ZŠ Jakutská
pondělí - 3. května ZŠ U Vršovického nádraží

 

 

 

 

 

 

Vždy od 18.00 hodin představení vývoje parkování v MČ Praha 10 místostarostou pro dopravu.

 

Dokumenty ke stažení

  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10