Parkování

Zóny placeného stání, obecně známé jako „modré (parkovací) zóny“, budou na území MČ Praha 10 zaváděny od léta 2020. První etapa projektu startuje oblastmi Vinohrad a Vršovic (od 24. srpna), následují podetapy s pracovními názvy Strašnice (5. října) a Malešice (2. listopadu). Radnice nyní zveřejňuje samotný projekt,  ke kterému mohou občané dávat podněty do 20. března, a to na podatelně Úřadu MČ Praha 10, nebo prostřednictvím mailové dresy parkovani@praha10.cz. Veřejné setkání plánované na 16. března se kvůli opatření proti šíření koronaviru ruší. O dalším postupu Vás budeme informovat s ohledem na vývoj situace. 

 

  

  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10