Oddělení pohledávek

Oddělení pohledávek plní zejména tyto úkoly:
  • zajišťuje centralizovaný proces správy, evidence, kontroly a inventarizace pohledávek z nájmů objektů, bytů, nebytových prostor, pozemků a reklamních ploch svěřených a spravovaných OBN včetně jejich mimosoudního řešení;
  • externě zajišťuje soudní a exekuční vymáhání pohledávek z nájmů objektů, bytů, nebytových prostor, pozemků a reklamních ploch svěřených a spravovaných OBN, včetně zastupování MČ v soudních a exekučních řízeních, příp. i ve správních řízeních;
  • zajišťuje mimosoudní řešení případů užívání bytů bez právního důvodu;
  • externě zajišťuje soudní a exekuční vymáhání vyklizení objektů, bytů, nebytových prostor, pozemků a reklamních ploch svěřených a spravovaných OBN;
  • provádí analýzu pohledávek a závazků z nájemních vztahů v působnosti OBN a navrhuje řešení ve smyslu platných interních směrnic a instrukcí.
  • ve spolupráci s odborem kontroly a komunikace vyřizuje podněty a stížnosti fyzických a právnických osob;

Vedoucí oddělení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Jakub Ďurica A/100b 267 093 445267 093 445 vedoucí oddělení pohledávek

Lidé z oddělení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Hana Brabcová A/220 267 093 731267 093 731 referent/ka
Jakub Ďurica A/100b 267 093 445267 093 445 vedoucí oddělení pohledávek
Jitka Heřmánková B/135 267 093 233267 093 233 referent/ka
Markéta Rousková A/221 267 093 600267 093 600 vedoucí referátu předžalobního vymáhání
Iva Šimková A/110c 267 093 493267 093 493 vedoucí referátu žalob a výkonu rozhodnutí
Andrea Štorková B/135 267 093 474267 093 474 referent/ka
Jaroslava Zacheusová A/221 267 093 638267 093 638 referent/ka

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen. Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10