Oddělení provozně-ekonomické

 • zpracovává rozpočet odvětví vnitřní správa a zajišťuje účelné využívání těchto finančních prostředků;
 • komplexní zpracování a likvidace faktur včetně určení a kontroly položek a fakturovaných částek, zpracování platebních poukazů
 • sledování příjmů a výdajů rozpočtu odboru, zajišťování účetní správnosti vykazování rozpočtových prostředků včetně realizace rozpočtových změn
 • zpracování ekonomických agend, vedení přehledů a statistik
 • zajišťuje provozní a ekonomické činnosti u svěřeného majetku ve správě ÚMČ (likvidace - opravy, údržba, prodej, pronájem, fyzická likvidace majetku);
 • v rámci své kompetence zajišťuje a koordinuje poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků a ochranných nápojů;
 • zajišťuje objednávání a distribuci tisku;
 • provádí vyúčtování závodního stravování úředníků a zaměstnanců ÚMČ v rámci schváleného rozpočtu;
 • zabezpečuje vybavení prostor úřadu;
 • zajišťuje po materiální a organizační stránce chod voleb včetně jejich vyúčtování a vyrovnání s dotací ze státního rozpočtu;
 • zajišťuje zveřejňování smluv a objednávek na portále MVČR (centrální registr smluv)
 • likvidace pojistných událostí;
 • evidence a vyúčtování komerčních pronájmů;
 • materiálně technické zabezpečení kanceláří.

Vedoucí oddělení

Lidé z oddělení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Jitka Vilímková C/402 267 093 338267 093 338 referent ekonomických činností
Michaela Pokorná C/429 267 093 644267 093 644 referent/ka správy majetku

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10