Odbor majetkoprávní

Odbor majetkoprávní Úřadu městské části Praha 10 je zřízen Radou městské části Praha 10 pro výkon samostatné působnosti na úseku metodické, konzultační a poradenské právní činnosti, pro výkon samostatné působnosti v oblasti správy, hospodaření a nakládání s obecním majetkem.

Odboru je svěřen výkon vlastnických práv na majetku hl. m. Prahy svěřeném do správy MČ Praha 10. Odbor vykonává funkci správce majetku. Zajišťuje provozní a ekonomickou část správy svěřeného majetku prostřednictvím správních firem a nájemců tepelných zdrojů v souladu s mandátními a nájemními smlouvami. Odbor připravuje, příp. realizuje schválené majetkoprávní úkony. Ve spolupráci s OKK eviduje a vyřizuje stížnosti a podněty, které se týkají působnosti odboru OMP.

Jméno a příjmení:Filip Koucký

Budova/kancelář:A/113

Tel. linka:267 093 209267 093 209

Email:filip.koucky@praha10.cz

Funkce:vedoucí odboru majetkoprávního

Adresa: ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Telefon: +420 267 093 209

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10