Oddělení přípravy a realizace oprav a investic

Oddělení zajišťuje tyto úkoly:

  • Zajišťuje provozní a ekonomickou část správy svěřeného majetku, zejména hospodárné využívání spravovaného majetku prostřednictvím správních firem a nájemců tepelných zdrojů v souladu s uzavřenými mandátními smlouvami se správními firmami ( dále jen SF ) a nájemními smlouvami s provozovateli tepelných zdrojů.
  • Zajišťuje účelné využívání finančních prostředků získaných vlastní vedlejší hospodářskou činností městské části, a to především na údržbu, opravy a rekonstrukce svěřeného majetku, eviduje a sleduje veškeré příjmy a výdaje na ÚHČ, provádí rozbory tohoto hospodaření, podílí se na zpracování rozpočtu ÚHČ.
  • Ve spolupráci se SF - správci domovního fondu a nájemci tepelných zdrojů sestavuje plán akcí na opravy a rekonstrukce domovního fondu a tepelného hospodářství, ve smyslu platných právních předpisů se podílí na zadávání veřejných zakázek při opravách a rekonstrukcích domovního fondu, tepelného hospodářství a při opravách chodníků svěřených do správy městské části.
  • Zajišťuje kompletní inženýrskou činnost v rámci přípravy a realizace jednotlivých akcí oprav a investic domovního fondu, včetně zajištění souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy.
  • Spolupracuje při investorské činnosti na území obvodu v souladu se zájmy městské části v lokalitách s celoobvodovým nebo celoměstským významem.
  • Realizuje vybrané investiční akce zásadního významu pro městskou část a investiční akce na domovním fondu, provádí technickou a právní přípravu akce, provádí kontrolu plnění smluvních závazků a přebírá dílo od zhotovitele.
  • Kontroluje dodržování a plnění jednotlivých smluvních závazků, přebírá dokončené dílo od zhotovitele a dle charakteru akce provádí zařazení do majetku městské části.

Vedoucí oddělení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Jiří Doležal C/321 267 093 513267 093 513 vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav a investic

Lidé z oddělení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Jiří Boubelík C/313 267 093 302267 093 302 referent
Jiří Doležal C/321 267 093 513267 093 513 vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav a investic
Zuzana Kohoutková C/320 267 093 360267 093 360 referent
Eva Navrátilová C/306 267 093 207267 093 207 referent
Magda Nováková C/313 267 093 542267 093 542 referent
Zdeněk Pistora C/315a 267 093 739267 093 739 vedoucí referátu stavebně technického
Ladislav Pokorný C/307 267 093 555267 093 555 vedoucí referátu oprav a investic
Dagmar Ventová C/312 267 093 272267 093 272 referent
Petr Vinčálek C/305 267 093 611267 093 611 referent
Luděk Záruba C/315a 267 093 284267 093 284 referent

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2020 MČ Praha 10