Oddělení přípravy veřejných zakázek

Oddělení přípravy oprav a investic a zakázek​ plní zejména tyto úkoly:

  • ve spolupráci s OBN a se SF - správci domovního fondu sestavuje plán akcí na investice, opravy a rekonstrukce bytových domů, objektů školských zařízení a dalších objektů svěřených do správy MČ;
  • realizuje a zajišťuje proces zadávání veřejných zakázek zadávaných v souvislosti s činností OMP, tedy zejména veřejných zakázek na investice, opravy a rekonstrukce bytových domů, objektů školských, sociálních a zdravotnických zařízení, a dalších objektů svěřených do správy MČ
  • zajišťuje kompletní inženýrskou činnost v rámci přípravy jednotlivých akcí oprav a investic domovního fondu a jiných objektů svěřených do správy MČ včetně zajištění souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy;
  • provádí technickou a právní přípravu vybraných investičních akcí v působnosti OMP, pro MČ a investičních akcí na bytových domech, objektech školských zařízení a dalších objektech svěřených do správy MČ
  • spolupracuje při investorské činnosti na území obvodu v souladu se zájmy MČ v lokalitách s celoobvodovým nebo celoměstským významem
  • ve spolupráci s odborem kontroly a komunikace vyřizuje podněty a stížnosti fyzických a právnických osob;
  • na základě požadavku vedení ÚMČ spolupracuje s OHS při zajišťování a koordinaci investičních akcí spojených s opravami a údržbou ÚMČ nad částku 200 000,- Kč včetně DPH, určuje osobu odpovědnou za činnosti spojené s touto investiční akcí;

Vedoucí oddělení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Petra Morávková A/111 267 093 755267 093 755 vedoucí oddělení přípravy veřejných zakázek

Lidé z oddělení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Martina Štěpánová A/111 267 093 756267 093 756 referent/ka
Pavel Smítka A/111 267 093 501267 093 501 referent/ka
Petra Morávková A/111 267 093 755267 093 755 vedoucí oddělení přípravy veřejných zakázek

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Dětský koutek bude otevřen od října 2020.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10