Oddělení matrik, státního občanství a vnitřní správy

 

Oddělení zajišťuje tyto úkoly:

 • vydává osvědčení o státním občanství
 • přijímá prohlášení o státním občanství ČR
 • ověřuje údaje v dotazníku o udělení státního občanství republiky, zajišťuje stanovisko ÚMČ z místa trvalého bydliště a plní ohlašovací povinnost
 • zajišťuje přípravu státoobčanského slibu
 • vede matriky a sbírky listin, vydává výpisy z matrik a potvrzení, povoluje nahlédnout do matriky
 • přijímá oznámení o narození, vystavuje rodné listy, přiděluje RČ pro narozené děti
 • přijímá oznámení o úmrtí, vystavuje úmrtní listy, plní ohlašovací povinnost (soudy, evidence obyvatelstva, pojišťovny, Česká správa sociálního zabezpečení)
 • přijímá žádosti o změnu jména a příjmení, vydává rozhodnutí o změně, plní ohlašovací povinnost
 • sepisuje protokol o uzavření manželství, provádí jeho kontrolu podle dokladů, vystavuje oddací listy, přijímá prohlášení o uzavření manželství (Formulář "Dotazník k uzavření manželství")
 • vystavuje vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • vystavuje osvědčení pro uzavření církevního sňatku (Formulář)
 • rozhoduje o povolení uzavřít manželství na jiném vhodném místě ve svém matričním obvodě, o prominutí správního poplatku a jeho navrácení při neuskutečnění sňatku (týká se sňatku s cizincem nebo 2 cizinců)
 • dohlíží na úpravu obřadní síně a předkládá návrhy na potřebné úpravy
 • vyřizuje prostřednictvím zvláštní matriky v Brně matriční doklady pro občany ČR, kteří se narodí, uzavřou manželství nebo zemřou mimo území ČR
Den Úřední hodiny:
Po, St       8:00 - 12:00 hod.          13:00 - 17:30 hod.
Čt         8:00 - 12:00 hod.  

 

Referát vnitřní správy zajišťuje tyto úkoly:

 • realizuje změny územního členění MČ
 • zabezpečuje volby do zastupitelských sborů a konání referend a místních referend
 • zabezpečuje sčítání lidu, domů a bytů
 • zabezpečuje volby, zprošťování nebo odvolávání přísedících soudů
 • zajišťuje legalizaci a vidimaci podpisů a listin, vybírá správní poplatky
 • zajišťuje potvrzovací agendu
 • vede evidenci čísel a ulic, včetně její průběžné aktualizace, zpracovává do souboru nová či zaniklá čísla popisná a orientační a změny názvů ulic a veřejných prostranství
 • vede a průběžně aktualizuje voličské seznamy
Den Úřední hodiny:
Pondělí  8:00 - 17:30 hod.    
Úterý      8:00 - 14:30 hod.     
Středa      8:00 - 17:30 hod.     
Čtvrtek    8:00 - 14:30 hod.     
Pátek     8:00 - 13:00 hod.

Vedoucí oddělení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Daniel Novák C/117 267 093 552267 093 552 vedoucí oddělení matrik,státního občanství a vnitř

Lidé z oddělení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Jindřiška Bartáková C/113 267 093 556267 093 556 matrikářka - rodná, určení otcovství
Markéta Eckhardtová B/102 P 267 093 621267 093 621 referent referátu vnitřní správy
Dana Hanzlíková C/521 267 093 440267 093 440 referent referátu vnitřní správy
Petra Kaštovská C/116 267 093 564267 093 564 matrikářka - státní občanství
Daniel Novák C/117 267 093 552267 093 552 vedoucí oddělení matrik,státního občanství a vnitř
Renáta Nováková C/114 267 093 648267 093 648 matrikářka - sňatková
Klára Procházková C/116 267 093 359267 093 359 matrikářka - úmrtní
Petra Šetková C/115 267 093 532267 093 532 matrikářka - úmrtní, změna jména a příjmení
Daniela Vacková C/520 267 093 368267 093 368 vedoucí referátu vnitřní správy
Kristýna Váňová C/115 267 093 757267 093 757 matrikářka - rodná, určení otcovství
Hana Vávrová B/102 P 267 093 635267 093 635 referent referátu vnitřní správy
Ladislava Veselá C/112 267 093 374267 093 374 matrikářka - rodná, určení otcovství
Věra Voříšková C/520 267 093 415267 093 415 referent referátu vnitřní správy

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen. Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10