Úmrtí blízké osoby

Pokyny pro pozůstalé

Matrika zapisuje ta úmrtí, která nastala v jejím matričním obvodu (bez ohledu na poslední trvalé bydliště zemřelé osoby).

První výpis, který nepodléhá správnímu poplatku se vydává oprávněné osobě, která zařizovala pohřeb. Pro sepsání sirotčího důchodu se vydává duplikát, který rovněž nepodléhá správnímu poplatku. Další oprávněné osoby, které požádají o duplikát úmrtního listu, prokážou svoji totožnost (OP, případně pas) a příbuzenský poměr rodným listem a zaplatí správní poplatek ve výši 100,- Kč.

Zápis do Zvláštní matriky Brno

Se žádostí o zápis do Zvláštní matriky Brno a vystavení úmrtního listu se oprávněná osoba obrátí na Úřad městské části pověřený vedením matrik u ZÚ ČR v cizině, nebo na kterémkoliv matričním úřadu..

Předkládají se následující doklady:

  • cizozemský úmrtní list úředně přeložený do českého jazyka soudním tlumočníkem a případným vyšším ověřením razítka Apostille nebo superlegalizací dokladu
  • doklad o státním občanství ČR zemřelého (občanský průkaz, pas nebo potvrzení o státním občanství ČR)
  • rodný nebo oddací list zemřelého
  • doklad o pohřbu nebo zpopelnění
  • občanský průkaz žadatele
  • průkaz zdravotní pojišťovny, u které byl zemřelý evidován


Pro m.č. Praha 10 platí tyto adresy:

pohřebné: Úřad m.č. Praha 10
sociální odbor - oddělení státní sociální podpory
Vršovická 68
101 38 Praha 10 - Vršovice

sepsání důchodu: Pražská správa sociálního zabezpečení
V Korytech 8
100 00 Praha 10 - Strašnice

Odbor občanskosprávní

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Dětský koutek bude otevřen od října 2020.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10