Odbor školství

Odbor školství  je zřízen Radou městské části Praha 10 pro zabezpečení úkolů v samostatné i přenesené působnosti v oblasti školství. Rozsah působnosti je vymezen  zákonem č. 131/200 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a  Statutem hl. m. Prahy, v platném znění, a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

 

 

Jméno a příjmení:Jana Vinterová

Budova/kancelář:C/418

Tel. linka:267 093 487267 093 487

Email:jana.vinterova@praha10.cz

Funkce:vedoucí odboru školství

Adresa: ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Telefon: +420 267 093 465

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10