Oddělení státní správy - životní prostředí a doprava

Charakteristika činnosti oddělení:

  • zajišťuje výkon státní správy v oblasti odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, zemědělského půdního fondu, ochrany zvířat proti týrání, vydává lovecké a rybářské lístky
  • sleduje stav a rozvoj inženýrských sítí (vodovodních, plynovodních, teplovodních, elektrických, kanalizačních a telefonních), veřejného osvětlení a kabelové televize v koordinaci s Magistrátem hl. m. Prahy

Vedoucí oddělení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Tomáš Nosek B/501 267 093 649267 093 649 vedoucí oddělení životní prostředí

Lidé z oddělení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Petra Bartolotti B/504 267 093 480267 093 480 referent ochrany zvířat
Miroslava Jirešová B/502 267 093 407267 093 407 referent kontrola nakládání s odpady
Kateřina Kloudová B/506a 267 093 506267 093 506 referent ochrany přírody a krajiny
Blanka Kyselová B/504 267 093 372267 093 372 referent ochrany ZPF a ovzduší
Tomáš Nosek B/501 267 093 649267 093 649 vedoucí oddělení životní prostředí
Barbora Opltová B/506B 267 093 327267 093 327 referent ochrany přírody a krajiny
Lucie Prinzová B/502 267 093 609267 093 609 referent odpadů
Alena Růžičková B/503 267 093 483267 093 483 vedoucí referátu ochrany ovzduší a zvířat
Michaela Vojáčková B/506B 267 093 500267 093 500 vedoucí referátu ochrany přírody a krajiny

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2020 MČ Praha 10