Oddělení státní správy - životní prostředí a doprava

Charakteristika činnosti oddělení:

  • zajišťuje výkon státní správy v oblasti odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, zemědělského půdního fondu, ochrany zvířat proti týrání, vydává lovecké a rybářské lístky
  • jako silniční správní úřad (SSÚ) vykonává státní správu v přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací (silničního hospodářství) včetně speciálního stavebního úřadu v rozsahu zákona č. 13/1997 Sb. - o pozemních komunikacích v platném znění, Statutu hl. m. Prahy a zákona č. 183/2006 Sb. - stavební zákon a na úseku dopravy stanovením místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění a Statutu hl.m.Prahy
  • dále vykonává činnost správce místního poplatku za užívání veřejného prostranství dle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění, a vyhlášky hl. m. Prahy č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v platném znění
  • sleduje stav a rozvoj inženýrských sítí (vodovodních, plynovodních, teplovodních, elektrických, kanalizačních a telefonních), veřejného osvětlení a kabelové televize v koordinaci s Magistrátem hl. m. Prahy

Vedoucí oddělení

Lidé z oddělení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Petra Bartolotti B/504 267 093 480267 093 480 referent ochrany ZPF a ovzduší
Dagmar Bavorová B/502 267 093 609267 093 609 referent odpadů
Markéta Bejlková A/512B 267 093 379267 093 379 referent referátu dopravy a spec.stav.úřadu
Petr Budař A/507B 267 093 307267 093 307 právník - přestupky
Jitka Čuřínová A/512A 267 093 375267 093 375 vedoucí referátu dopravy a spec.stav.úřadu
Martin Dejnožka A/511B 267 093 267267 093 267 vedoucí referátu posuz. PD a kontr. v obl.dopr. a
Simona Hrubá A/510A 267 093 585267 093 585 referent spec.stavebního úřadu
Petr Janata A/509 267 093 494267 093 494 referent referátu komunikací
Miroslava Jirešová B/502 267 093 407267 093 407 referent kontrola nakládání s odpady
Anna Jordánová A/507A 267 093 512267 093 512 referent referátu komunikací
Václav Klíma C/525 267 093 558267 093 558 právník, přestupky a správní delikty
Kateřina Kloudová B/506a 267 093 506267 093 506 referent ochrany přírody a krajiny
Martin Kunc A/512B 267 093 460267 093 460 referent referátu dopravy a spec.stav.úřadu
Blanka Kyselová B/504 267 093 372267 093 372 referent ochrany zvířat
Tomáš Nosek B/501 267 093 649267 093 649 vedoucí referátu odpadů
Barbora Opltová B/504 267 093 327267 093 327 referent ochrany přírody a krajiny
Lucie Prinzová B/502 267 093 609267 093 609 referent odpadů
Alena Růžičková B/503 267 093 483267 093 483 vedoucí referátu ochrany ovzduší a zvířat
Radim Skála A/509 267 093 313267 093 313 vedoucí referátu komunikací
Ramon Strnad A/508 267 093 430267 093 430 referent referátu posuz. PD a kontr. v obl.dopr. a
Petra Štefková B/504 267 093 327267 093 327 referent ochrany přírody a krajiny
Michaela Vojáčková B/506B 267 093 500267 093 500 vedoucí referátu ochrany přírody a krajiny

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10