Referát odpadů

vedoucí referátu: Ing. Tomáš Nosek
kancelář B 501
tel.: 267 093 506, e-mail: tomas.nosek@praha10.cz

Řídí a koordinuje práci referátu.

Pro katastrální území Strašnice, Záběhlice, Michle

 • vede evidenci na úseku odpadového hospodářství a nakládání s odpady
 • provádí kontroly dodržování zákona o odpadech a souvisejících předpisů u původců odpadů
 • poskytuje informace o možnostech likvidace odpadů
 • vede správní a přestupkové řízení na úseku odpadového hospodářství a zákona o hlavním městě Praze


referentka: Ing. Miroslava Jirešová
kancelář B 502
tel.: 267 093 407, e-mail: miroslava.jiresova@praha10.cz

Pro katastrální území Vršovice, Vinohrady, Malešice
 • vede evidenci na úseku odpadového hospodářství a nakládání s odpady
 • provádí kontroly dodržování zákona o odpadech a souvisejících předpisů u původců odpadů
 • poskytuje informace o možnostech likvidace odpadů
 • vede správní a přestupkové řízení na úseku odpadového hospodářství a zákona o hlavním městě Praze

 

referentka: Ing. Dagmar Bavorová/Lucie Prinzová, DiS.
kancelář B 502
tel.: 267 093 609, e-mail: dagmar.bavorova@praha10.czlucie.prinzova@praha10.cz
 
 • vydává stanoviska ke stavbám pro účely stavebního a územního řízení z hlediska nakládání s odpady, ochrany zeleně a dopadu na přírodu a krajinu
 • poskytuje informace o možnostech likvidace odpadů
 • řeší přestupky a správní delikty na úseku odpadového hospodářství

referent ref.ochrany přírody a odpadů : Ing. Tomáš Nosek

kancelář č. B 506a
tel.: 267 093 649, e-mail: tomas.nosek@praha10.cz

 • vydává stanoviska ke stavbám pro účely stavebního a územního řízení z hlediska nakládání s odpady, ochrany zeleně a dopadu na přírodu a krajinu
 • poskytuje informace o možnostech likvidace odpadů
 • řeší přestupky a správní delikty na úseku odpadového hospodářství

 

Náplň práce referátu:

 • zabývá se státní správou v odpadovém hospodářství dle zák. č. 185/2001 Sb.
 • zabývá se státní správou v oblasti ochrany přírody a krajiny dle zák. č. 114/1992 Sb.
 • vydává stanoviska ke stavbám pro účely stavebního a územního řízení z hlediska nakládání s odpady a z hlediska dopadu na přírodu a krajinu
 • poskytuje informace o možnostech likvidace odpadů
 • informuje v rámci ekologické výchovy o ochraně přírody, zejména o řezu dřevin
 • řeší přestupky a správní delikty na úseku odpadového hospodářství a ochrany přírody a krajiny
 • vyřizuje stížnosti a podněty občanů v rámci své působnosti nebo se ke stížnostem vyjadřuje

 

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Tomáš Nosek B/501 267 093 649267 093 649 vedoucí referátu odpadů

Personální obsazení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Dagmar Bavorová B/502 267 093 609267 093 609 referent odpadů
Miroslava Jirešová B/502 267 093 407267 093 407 referent kontrola nakládání s odpady
Tomáš Nosek B/501 267 093 649267 093 649 vedoucí referátu odpadů
Lucie Prinzová B/502 267 093 609267 093 609 referent odpadů

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10