Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje

Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje (OŽD) ÚMČ je zřízen RMČ pro výkon státní správy v přenesené působnosti v oblasti životního prostředí a dopravy. Konkrétně se jedná o oblast ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., ochrany zvířat proti týrání, dle zákona č. 246/1992 Sb., odpadového hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb., zemědělského půdního fondu dle zákona 334/1992 Sb. a ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., – vše ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu daném vyhláškou č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy v platném znění (dále jen Statutem hl. m. Prahy). Dále se jedná o oblast působnosti silničního správního úřadu na úseku silničního hospodářství dle zákona č. 13/1997 Sb., na úseku provozu na pozemních komunikacích dle zákona 361/2000 Sb. a činnost speciálního stavebního úřadu dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) – opět vše ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu daném Statutem hl. města Prahy.

V oblasti samostatné působnosti je zřízen RMČ pro plnění úkolů samosprávných orgánů v oblasti péče o životní prostředí na území MČ, zejména v oblasti péče o městskou zeleň a čistotu a dále pro zabezpečení úkolů v oblasti územního rozvoje včetně realitní strategie. V rozsahu pověření zastupuje MČ v územním řízení, kde je MČ účastníkem s oprávněním podle §18, odst. 1h zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vedoucí odboru

Jméno a příjmení:Martin Pecánek

Budova/kancelář:C/409

Tel. linka:267 093 565267 093 565

Email:martin.pecanek@praha10.cz

Funkce:vedoucí odboru životního prostředí, dopravy a rozv

Adresa: ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Telefon: +420 267 093 519 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10