Referát ochrany ovzduší a zvířat

vedoucí referátu: Ing. Alena Růžičková
kancelář B 503
tel.: 267 093 483, e-mail: alena.ruzickova@praha10.cz

Řídí a koordinuje práci referátu.

 • zabývá se ochranou ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
 • vydává stanoviska pro územní a stavební řízení z hlediska ochrany ovzduší
 • poskytuje informace o dotacích na přeměnu topných zdrojů
 • provádí kontrolní činnost na úseku ochrany ovzduší
 • řeší stížnosti na znečišťování ovzduší ze stacionárních zdrojů nevyjmenovaných v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší

referent: Bc. Petra Bartolotti, DiS.
kancelář B 504
Tel.: 267 093 480, e-mail: petra.bartolotti@praha10.cz

ochrana ZPF, ochrana ovzduší,

 • zabývá se ochranou ZPF dle zákona č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • vydává stanoviska ke stavbám pro účely stavebního a územního řízení z hlediska ochrany ZPF,
 • vydává souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF (formulář)
 • vydává rozhodnutí o odvodu za odnětí zemědělské půdy ze ZPF
 • vydává stanoviska ke stavbám pro účely stavebního a územního řízení z hlediska ochrany ovzduší,
 • provádí kontrolní činnost na úseku ochrany ovzduší

referentka: Bc. Barbora Opltová
kancelář B 504
Tel.:  e-mail: barbora.opltova@praha10.cz 

ochrana zvířat, lovecké a rybářské lístky

 • zabývá se ochranou zvířat proti týrání dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • vydává rybářské lístky
 • vydává lovecké lístky a vede jejich evidenci
 • řeší přestupky a správní delikty na úseku ochrany zvířat proti týrání
 • zajišťuje umístění zvířat v souladu s § 25 odst. 6 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • podává informace o prokazování původu chráněných zvířat
 • eviduje výstavy, trhy, soutěže zvířat - dle zákona č. 246/1999 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • v souladu s ustanovením zákona č. 166/1999 Sb., schvaluje místa, na nichž lze konat trhy určené k prodeji živočišných produktů a povoluje konání těchto trhů

Náplň práce referátu:

 • zabývá se ochranou ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
 • vydává stanoviska pro územní a stavební řízení z hlediska ochrany ovzduší a ZPF
 • vydává souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF (formulář)
 • vydává rozhodnutí o odvodu za odnětí zemědělské půdy ze ZPF
 • zabývá se ochranou zvířat proti týrání dle zák. č. 246/1992 Sb.,
 • schvaluje místa, na nichž lze konat trhy a svody hospodářských zvířat dle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
 • vydává lovecké lístky dle zákona č. 99/2004 Sb., o myslivosti
 • vydává rybářské lístky dle zákona č. 449/2001 Sb., o rybářství
 • vyřizuje stížnosti a podněty občanů v rámci své působnosti nebo se ke stížnostem vyjadřuje

 

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Alena Růžičková B/503 267 093 483267 093 483 vedoucí referátu ochrany ovzduší a zvířat

Personální obsazení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Barbora Opltová B/504 referent ochrany ovzduší
Petra Bartolotti B/504 267 093 480267 093 480 referent ref. ochrany zvířat
Alena Růžičková B/503 267 093 483267 093 483 vedoucí referátu ochrany ovzduší a zvířat

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10