Aktuality

Výsledky ankety Budoucnost dětského hřiště Hřibská

Úřad městské části Praha 10 spravuje na svém území více jak 80 veřejných dětských hřišť a sportovišť. Do jejich správy, údržby a rekonstrukcí věnuje značné finanční prostředky. Proto se vždy odpovědně zamýšlí jak účelně a efektivně finance vynaložit. 

Publikováno: 18.11.2019
Kategorie: Článek, ÚMČ Praha 10, Zprávy tiskového mluvčího, Různé, Malešice3035

Hřiště Hřibská prošlo na jaře roku 2019 pravidelným revizním šetřením, při kterém bylo doporučeno provést rekonstrukci hřiště. Výstupy z revize byly jasné, ale jasné nebylo, zda je vůbec hřiště využíváno dětmi a zda má potenciál i do budoucna. Proto se vedení městské části rozhodlo, že provede mezi místními obyvateli anketní dotazování s cílem zjistit, zda je hřiště navštěvované, jak často a kým a také, jak jsou návštěvníci spokojeni s jeho úrovní. Výsledky dotazování jsou obsahem této zprávy a budou podkladem pro rozhodování o dalším postupu při obnově hřiště.

 

Anketu vyplnilo celkem 96 respondentů. Přibližně 87 % z nich prosazuje jeho opravu.

Kompletní výsledky jsou ke stažení zde

 

Děkujeme za vaše názory.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Dětský koutek bude otevřen od října 2020.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10