Veřejné zakázky

Registr zástupců občanů v hodnotících komisích veřejných zakázek

Registr zástupců občanů v hodnotících komisích je ojedinělým nástrojem, kterým m.č. Praha 10 umožňuje občanům Prahy 10 kontrolovat výkon správy majetku m.č. Praha 10  a vlastním přičiněním přispět k transparentnosti procesu zadávání veřejných zakázek.Před každým hodnocením nabídek je z Registru vylosován člen hodnotící komise a jeho tři náhradníci. Vylosovaný občan je následně kontaktován pracovníky Odboru majetkoprávního ÚMČ Praha 10, zda má o členství v komisi zájem a může se jejího jednání zúčastnit. Pokud se tohoto občana nepodaří zastihnout nebo členství odmítne, je kontaktován náhradník atd.
Zástupce občanů má v hodnotící komisi stejné postavení se všemi právy a povinnostmi jako ostatní členové komise z řad zastupitelů m. č. Praha 10 a úředníků ÚMČ Praha 10. Mandát člena Registru trvá vždy 2 roky. Výběrové řízení na doplnění Registru se koná tradičně na podzim každého roku a řádně přihlášení občané jsou do Registru zařazeni od 1. ledna následujícího roku.

Přihláška (Word, 20kB)

Čestné prohlášení (Word, 20kB)

 

Zadávání veřejných zakázek

Městská část Praha 10 postupuje při zadávání veřejných zakázkách dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Povinně uveřejňované informace o veřejných zakázkách jsou umístěny na Profilu zadavatele.

Profil zadavatele ve smyslu § 28 odst. 1) písm. j) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, má městská část Praha 10 zřízen na https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMCPraha10.


Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10