Závazná stanoviska

Informace dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona číslo 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

 

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a o závazných stanoviscích, vydaných na základě těchto žádostí.

Archiv let 2016 a 2017

Datum podání žádosti Předmět žádosti Katastrální území Specifikace zdroje Závazné stanovisko
   Rok 2019      
8.7.2019 Odpojení od CZT a umístění nové plyn.kotelny pro bytové domy Vladivostocká 1294/17 a 1293/19 Vršovice kotelna osazena 2 plyn.konden.kotli, každý o výkon do 102 kW stanovisko
14.6.2019 Stavební úpravy bytové jednotky v bytovém domě Dětská 2615/270 Strašnice plynový kondenzační kotel o výkonu do 17,4 kW stanovisko
6.6.2019 Rekonstrukce činžovního domu v ul. 28. pluku 506/17 Vršovice centrální kotelna osazena 2 plyn.kotli, každý o výkonu do 49,5 kW stanovisko
5.6.2019 Přístavba rodinného domu U Tvrze 43/16, parc. č. 50/1 Malešice elektrokotel+kotel na tuhá paliva (peletky) stanovisko
29.5.2019 Sportovní hala TJ Lokomotiva Vršovice v ulici Sportovní 1380 Vršovice 2 plynové dvoustupňové infrazářiče o výkonu 20kW stanovisko
28.5.2019 Stavební úpravy bytové jednotky v ulici Dětská 2498/26, parc. č. 2796/368 Strašnice tepelné čerpadlo vzduch-voda stanovisko
10.5.2019 Novostavba polyfunkčního domu vč. přípojek a zpevněných ploch na parc. č. 79 při ul. U Tvrze Malešice 2 plynové kotle viz stanovisko stanovisko
9.5.2019 Stavební úpravy RD v ulici V Rybníčkách 513/70, parc. č. 2924 a 2925 Strašnice plynový kotel viz stanovisko stanovisko
9.5.2019 Rekonstrukce 2.- 5. NP bytového domu, v ulici Finská 576/7 - změna stavby před dokončením Vršovice centrální kotelna, osázená dvěma plynovými kotli viz stanovisko stanovisko
6.5.2019 Novostavba rodinného domu na parc. č. 4271 a 4272 při ul. K Háječku Strašnice podmínky umístění a provedení novostavby viz stanovisko stanovisko
30.4.2019 Hotel Villa - přístavba na pozemcích parc. č. 1349/1, 1349/2 a 1395 v ul. Okrajní 981/1 Strašnice centrální kotelna, osázená dvěma plynovými kotli viz stanovisko stanovisko
17.4.2019 Odpojení BD Kubánské nám. 1271, 1272 a Litevská 1273, 1274 od soustavy CZT a vybudování 2 plynových kotelen Vršovice 2 plynové kotelny viz stanovisko stanovisko
1.4.2019 Novostavba RD na parc. č. 2078/402 při ul. Konvalinková Záběhlice umístění a provedení krbu jako stacionárního zdroje znečišťování ovzduší viz stanovisko stanovisko
26.3.2019 Stavební úpravy a opravy bytové jednotky Dvouletky 2691/147 Strašnice ochrana ovzduší v rámci uvedené stavby viz stanovisko stanovisko
13.3.2019 Carnea Projekt, polyfunkční objekt, dostavba pozemků mezi ul. Krymská a Francouzská včetně souvisejících přeložek elektro VN a NN a veřejného osvětlení Vršovice  plynová kotelna a 3 plynové kotle viz stanovisko stanovisko
4.3.2019 Půdní nástavba a přístavba výtahu Hradešínská 2161/45 Vršovice 2 plynové kotle viz stanovisko stanovisko
31.1.2019 Stavební úpravy a přístavba výtahu v objektu BD, v ulici Moskevská 374/27 Praha 10 2 plynové kondenzačné kotle viz stanovisko stanovisko
30.1.2019 Novostavba BD - Vila Sakura, ul. Za Strašnickou vozovnou, par. č. 1280/1, 1280/3 Strašnice 9 plynových kotlů o výkonu do 24 kW - Kotle musí splňovat 5. emisní třídu NOx stanovisko
30.1.2019

Výměna topného zdroje objektu vila Říčanská 1, ul. Říčanská 1752/1, na pozemku č. parc. 3268 a 3269

Vinohrady 2 plynové kondenzační kotle viz stanovisko stanovisko
30.1.2019 Stavební úpravy rodinného domu Bylanská 313/29 a novostavba garáže Strašnice plynový kondenzační kotel viz stanovisko stanovisko
21.1.2019 Polyfunkční dům včetně přípojek inženýrských sítí a zpevněných ploch, parc. č. 79 k.ú. Malešice, Praha 10 Malešice pro vytápění a ohřev TUV 2 plynové kondenzační kotle každý o výkonu do 24 kW stanovisko
16.1.2019 Stavební úpravy nebytového prostoru domu spojené se změnou užívání na byt, v ulici Kruhová 534/14, parc. č. 351 Strašnice plynový kondenzační kotel viz stanovisko stanovisko
7.1.2019 Novostavba rodinného domu na parc. č. 4244, při ul. Středová Strašnice podmnínky instalace elektrického kotle viz stanovisko stanovisko
  Rok 2018      
27.12.2018 Stavební úpravy podkroví rodinného domu, v ulici Zálužanského 238/5 Praha 10 1 plynový kondenzační kotel viz stanovisko stanovisko
14.12.2018 Novostavba garáže na parc. č. 85 při objektu Vydrova 12 Malešice podmnínky provedení stavební činnosti viz stanovisko stanovisko
14.12.2018 Dodatečné povolení staveb - zahradní domek, garáž, kůlna, oplocení, žumpa a akumulační nádrže na vodu na parc. 1548, 1549 a 1550 při ul. Za Stadionem Strašnice podmínky umístění a provedení stavby viz stanovisko stanovisko
26.11.2018 Stavební úpravy a přístavba RD, ul. Úvalská 756, parc. č. 2864 a 2865 Strašnice tepelné čerpadlo vzduch - voda stanovisko
19.11.2018 RRD Hradešínská, rekonstrukce a přístavba domu Šrobárova 1991/2 Vinohrady plynový kondenzační kotel viz stanovisko stanovisko
14.11.2018 Stavební úpravy domu a garáží Charkovská 393/10 Vršovice 9 plynových kondenzačních kotlů viz stanovisko stanovisko
13.11.2018 Novostavba RD na parc. č. 4244, ul. Středová Strašnice krbová vložka s výměníkem Jotul o P < 9 kW, el. kotel, krb stanovisko
8.11.2018 Nástavba 2. NP na objektu, ul. Mukařovská 24 Strašnice 2 stávající plynové kondenzační kotle, každý o P < 26,5 kW stanovisko
5.11.2018 Předváděcí a skladové prostory v areálu  STAZAP a.s., ul. Tiskařská 599/12 Malešice tepelná čerpadla vzduch-vzduch stanovisko
18.10.2018 Rekonstrukce RD, ul. Uhříněveská 67 Strašnice prašnost stanovisko
17.10.2018 SÚ a změna tvaru střešní roviny RD, ul. Přespolní 147/6 Záběhlice 2 plynové kondenzační závěsné kotle, každý o P < 20 kW stanovisko
9.10.2018 Rozšíření nástavby v RD v ul. Na Výhledech 2323/5 Strašnice nevznikne nový zdroj znečiťování ovzduší stanovisko
26.9.2018 Rekonstrukce BD, ul. Kodaňská 35 Vršovice 2 plynové závěsné kotle v provedení turbo, každý o výkonu 49 kW stanovisko
24.9.2018 BD Záběhlická, parc. č. 33, 34/2, 34/3, 5756/2 a 5756/26 Záběhlice dvoumodulový kotel o výkonu 19,1 - 191,4 kW stanovisko
24.9.2018 Fotbalový stadion Slávie - stavební úpravy související s redukcí sedaček pro hlavní funkční využití - fotbal, ul. U Slávie 1540/2a Vršovice prašnost stanovisko
10.9.2018 Stavební úpravy BD - přístavba výtahu a úprava dvora, ul. Orelská 82/13 Vršovice 2 plynové kondenzační závěsné kotle, každý o P < 48,7 kW stanovisko
10.9.2018 Novostavba RD na parc. č. 583, 584/1, 585, 586, 5772/2, 5772/3 mezi ul. Záběhlická a U Splavu - změna stanoviska Záběhlice elektrické přímotopy, krb o P = 5 kW stanovisko
10.9.2018 Stavební úpravy ateliéru v RD, ul. Na Zájezdu 1945/16, parc. č. 3326, 3325/1 Vinohrady nevznikne nový zdroj vytápění stanovisko
7.9.2018 Přístavba garáže, rozšíření 1.PP a obnova RD po požáru, ul. Benešovská 25 Vinohrady tepelné čerpadlo země - voda, krb stanovisko
7.9.2018 Stavební úpravy nebytové jednotky č. 1159/30 v 1. PP BD na parc. č. 1415/1 v ul. Jerevanská - změna užívání na ateliér Vršovice nevznikne nový zdroj vytápění stanovisko
6.9.2018 Změna stavby - nástavba a přístavba, ul. Nedvězská 4a, školicí středisko a ubytovna Strašnice nevznikne změna zdrojů vytápění stanovisko
4.9.2018 Půdní vestavba bytů, ul. Sevastopolská 348/10, parc. č. 209 Vršovice 3 plynové kondenzační nástěnné kotle  stanovisko
4.9.2018 Přístavba výtahu, nástavba BD a s ní související stavební úpravy, ul. Ruská 452/12 - změna stavby před dokončením Vršovice nevznikne změna vytápění 4 BJ stanovisko
3.9.2018 Půdní vestavba a rekonstrukce fasády BD UVN 242/14, ul. U Vršovického nádraží Vršovice 2 plynové kondenzační kotle o P < 26 kW stanovisko
31.8.2018  Stavební úpravy tanečního studia ul. Madridská 9 Vršovice 2 plynové ohřívače vody o výkonu 31,3 a 23,8 kW a stávající plynový kotel o výkonu 45 kW stanovisko
31.8.2018 Novostavba MŠ ul. Bajkalská 19 Vršovice CZT, výměníková stanice o výkonu 210 kW stanovisko
29.8.2018 Zařízení nového angiografického pracoviště FNKV pavilon S1, ul. Šrobárova 50 Vinohrady nevznikne nový zdroj znečišťování ovzduší stanovisko
24.8.2018 Zahradní domek na pozemku č. parc. 4417 a 4419 Strašnice kamna na tuhá paliva stanovisko
22.8.2018 Stavební úpravy - rekonstrukce 1.PP, ul. Na Šafránce 1811/40 Vinohrady el. přímotopy a el. podlahové vytápění stanovisko
17.8.2018 Půdní vestavba a stavební úpravy bytového domu Na Hroudě 194/31 Strašnice 2 plynové kotle o výkonu P<14,2 kW stanovisko
17.8.2018 Odpojení od CZT a celková rekonstrukce zdroje tepla pro Dům dětí a mládeže Praha 10 - dům UM - Pracoviště Zahradní město, Jahodová 2800/44 Záběhlice 3 tepelná čerpadla vzduch - voda, každé o P<11,42 kW, bivalentní zdroj elektrický kotel o P<45 kW a elektrické těleso o P<6 kW stanovisko
17.8.2018 Rekonstrukce BD včetně zpevněných ploch a oplocení na parc. č. 1261, Krátká 419/39  Strašnice 2 plynové kondenzační kotle, každý o P<48 kW stanovisko
15.8.2018 Rekonstrukce RD Čestlická 693/4 Strašnice plynový kondenzační kotel o výkonu P<23,9 kW stanovisko
15.8.2018 Stavební úpravy BD Řipská 1432/2 Vinohrady kotelna osazená 2 plynovými kondenzačními kotli, každý o výkonu P<95 kW stanovisko
13.8.2018 Revitalizace bytového domu SVJ Eden ul. Vladivostocká 807/4, Kišiněvská 806/4, 801/6, 754/8, a Vršovická 753/76 Vršovice prašnost stanovisko
10.8.2018 Odpojení BD Kubáňské nám. 1271, 1272 a Litevská 1273, 1274 od soustavy CZT a vybudování 2 plynových kotelen Vršovice 2 plynové kotelny o celkovém výkonu P<196 kW, každá kotelna osazena jedním plynovým kondenzačním kotlem (oba kotle jsou totožné) stanovisko
9.8.2018 Novostavba RD včetně přípojky splaškové kanalizace, domovních vedení inženýrských sítí, zpevněných ploch a oplocení, parc. č. 583, 584/1, 585, 586, 5772/2, 5772/3, 5756/4, 584/2, ul. Záběhlická  a ul. U Splavu Záběhlice krb o výkonu P<5 kW nebude sloužit jako hlavní zdroj tepla, ale pouze k občasnému zvýšení pohody bydlení, elektrické přímotopy stanovisko
8.8.2018 Odstranění stávající stavby prodejny DORA v ul. Pod Soutratím 207/4 Vršovice prašnost stanovisko
26.7.2018 Nástavba a změna užívání objektu Nad Kapličkou 3378/17 Strašnice elektrické přímotopy o výkonu do 2 kW - dočasný zdroj stanovisko
26.7.2018 Rezidence Bohdalecká - změna stavby před dokončením, parc. č. 2532, 2533, 2534 - změna stanoviska Michle plynová kotelna o celkovém výkonu 196 kW, 2 plynové kondenzační kotle, každý o P < 98 kW stanovisko
23.7.2018 Bytové domy Malešický háj při ul. Univerzitní včetně retenčních nádrží Malešice vytápění centrální - Pražská teplárenská, a.s. stanovisko
9.7.2018 Odstranění hospodářských staveb Malešice, na pozemcích č. parc. 216, 217 a 218/1 Malešice prašnost stanovisko
29.6.2018 Obytný soubor Počernická etapa sever, mezi ul. Počernická, Na Palouku a Nad Vodovodem Strašnice káskáda 2 plynových kondenzačních kotlů, každý o P<50 kW stanovisko
29.6.2018 Obytný soubor Počernická etapa jih, mezi ul. Počernická, Na Palouku a Nad Vodovodem Strašnice vytápení centrální - Pražská teplárenská, a.s. stanovisko
29.6.2018 Nástavba 2 pater BD, ul.Donská 320/4 a přístavba výtahu Vršovice kotelna - 2 plynové kotle, každý o P<90 kW stanovisko
26.6.2018 Bytový dům Alfa a Beta, ul. Počernická Strašnice vytápění centrální - Pražská teplárenská, a.s.  stanovisko
18.6.2018 Polyfunkční dům Na Groši II. etapa Záběhlice, Hostivař vytápění centrální-Pražská teplárenská, a.s. stanovisko
14.6.2018 Novostavba rodinného domu, ul. Mistrovská 7 Malešice 2 plynové kotle, každý o P<48 kW stanovisko
29.5.2018 Novostavba multifunkčního objektu v areálu Chemoprojektu, parc. č. 2715/2, 2715/4, 2716/6 a 2716/8, ul. Novostrašnická a Třebohostická Strašnice vytápění centrální-Pražská teplárenská, a.s. stanovisko
28.5.2018 Střešní vestavba BD, ul. Pod Altánem 90/95 Strašnice 1 plynový kotel v provedení turbo o P<24 kW stanovisko
24.5.2018 Dvorní přístavba objektu, ul. Na Kovárně 942/6, parc. č. 942, 938/1 Vršovice 1 plynový kondenzační kotel o P<23,6 kW stanovisko
23.5.2018 Střední škola elektrotechniky a strojírenství - stavební úpravy a projekt energetické úspory objektu, ul. Dubečská 1542/34 Strašnice 2 kaskády plynových tepelných čerpadel, 1. kaskáda o P<114,9 kW, 2. kaskáda o P<229,8 kW stanovisko
18.5.2018 Odpojení od CZT a rekonstrukce plynové kotelny pro bytové domy, ul. Přesličková 2676 - 2679 Záběhlice 3 plynové kondenzační kotle, každý o P<80 kW, celkem kotelna P<240 kW stanovisko
17.5.2018 Nástavba 5. a 6. NP bytového domu, ul. Rybalkova 259/9 Vinohrady 2 plynové kondenzační kotle, každý o P<24 kW stanovisko
16.5.2018 Odpojení od CZT a umístění nové plynové kotelny pro bytové domy, ul. Karpatská 1163 - 1167 Vršovice kotelna - 4 plynové kondenzační kotle, každý o P<60 kW, Celkem výkon kotelny P<240 kW stanovisko
14.5.2018 Nástavba bytového domu a novostavba dvougaráže, ul. Ve Stínu 887/11 Strašnice 5 nových plynových kotlů, každý o P< 24,7 kW stanovisko
10.5.2018 Novostavba polyfunkčního objektu Magnolia Projekt, parc. č. od 362 - do 373 Vršovice kotelna - 2 plynové kondenzační kotle, každý o P<95 kW, celkový výkon kotelny 190 kW stanovisko
4.5.2018 Stavební úpravy nebytového prostoru č.742/502 v BD Žitomírská 742/22 Vršovice 2 plynová topidla WAW stanovisko
3.5.2018 Náhrada lokálních topidel vytápěním centrálního typu v BD, Voroněžská 470/11 Vinohrady plynový kondenzační kotel, P<34,3 kW stanovisko
2.5.2018 Rekonstrukce a přístavba RD, Smolenská 10 Vršovice plynový kondenzační kotel, P<16,9 kW stanovisko
25.4.2018 Umístění a realizace plynové kotelny v BD Žitomírská 594/33  Vršovice kotelna - 2 plynové kondenzační kotle, každý o P<49 kW stanovisko
25.4.2018 Bytový dům u Vršovického nádraží, parc. č. 109 Vršovice kotelna - 2 plynové kondenzační kotle, každý o P<30kW stanovisko
25.4.2018 Půdní vestavba a stavební úpravy bytového domu Krymská 297/13 Vršovice plynový kotel, P<12kW stanovisko
23.4.2018 Rekonstrukce a přístavba RD, v Olšinách 836/81 Strašnice plynový kondenzační kotel, P<23,8 kW, krb stanovisko
19.4.2018 Projekt tří vrtů pro tepelné čerpadlo na parc. č. 3414, u RD Benešovská 1859/31 Vinohrady dočasný zdroj znečištění, v průběhu stavby 3 vrtů pro tepelné čerpadlo  stanovisko
11.4.2018 Novostavba garáže na pozemcích parc.č. 94, 95, ul. Strnadova Malešice prašnost stanovisko
11.4.2018 Odpojení od CZT a umístění nové plynové kotelny v bytovém domě Gutova 1870/40 Strašnice kotelna - 3 plynové kondenzační kotle, každý o P<28 kW, celkový výkon kotelny 84 kW stanovisko
11.4.2018 Osazení nové nadzemní nádrže AdBlue v ČSPH Shell Praha - Jižní Spojka, č. parc. 2581/4, 2580/14 Záběhlice nová nadzemní nádrž AdBlue o objemu 4 m3 stanovisko
4.4.2018 Vestavba do podkroví RD, Chládkova 91/1, parc. č. 170 Malešice elektrokotel s kombinovaným ohřívačem TUV, P<16 kW stanovisko
3.4.2018 Stavební úpravy objektů C2 a C3 a přístavba nároží na části pozemku parc. č. 992/6, změna užívání hotelu na bytový dům  Vršovice dvě kotelny (dvě dvojice plynových kondenzačních kotlů - každý o P < 47,7 kW) stanovisko
28.3.2018 Novostavba bytového domu, ul. Záběhlická, parc. č. 466 Záběhlice plynový kondenzační kotel, P < 45 kW stanovisko
22.3.2018 Stavební úpravy prodejny Billa, č.810/104, parc. č. 3093/1  Vinohrady vytápění nezměneno stanovisko
20.3.2018 Novostavba RD, ul. Průhonická, parc. č. 2404 Záběhlice plynový kondenzační kotel, krb stanovisko
16.3.2018 Stavební úpravy před prostoru RD,              Za Stadionem 2411/5 Strašnice prašnost stanovisko
15.3.2018 Stavební úpravy BJ v BD, Oblouková 683/15 Vršovice plynový kondenzační kotel stanovisko
13.3.2018 Stavební úpravy + vytápění ŘRD, ul. Dvouletky 2660/83 Strašnice vytápění tepelným čerpadlem vzduch voda stanovisko
13.3.2018 Zateplení, stavební úpravy + výměna zdroje tepla v BD Strančická 1334/33 - budova A  Strašnice nově 2 plynové kondenzační kotle stanovisko
12.3.2018 OAC Vinice, Vinohradská 167 Strašnice vytápění zůstává stávající  ze soustavy CZT stanovisko
9.3.2018 PRAHA - budova AHNM Sobotecká 2327/9, opatření ke snížení energetické náročnosti Vinohrady 2 plynové kondenzační kotle  stanovisko
8.3.2018 Rekonstrukce a dostavba dvou domů, V Rybníčkách 2125/13 Strašnice 2 plynové kondenzační kotle stanovisko
1.3.2018 Stavební úpravy a přístavba RD, Hradešínská 12 Vinohrady 2 plynové kondenzační kotle, plynový krb stanovisko
8.2.2018 Přestavba stávajícího RD a přístavba altánu, č. parc. 771, 772, 777/1, 777/2 a 778 Záběhlice plynový kondenzační kotel,  P < 24 kW stanovisko
5.2.2018 Umístění výtahu a nástavba 2 pater v objektu Donská 320/4 Vršovice nová plynová kotelna - 2 kotle o výkonu do 90 kW stanovisko
5.2.2018 Odpojení od CZT a umístění nové plynové kotelny pro BD, Kubáňské náměstí 1327, Na Stezce 1328,1329, 1330 Vršovice odpojení domů od CZT a nová plynová kotelna stanovisko
31.1.2018 Stavební úpravy ŘRD Dvouletky 1110/101 Strašnice stávající plynový kotel stanovisko
16.1.2018 Stavební úpravy BD Omská 1022/49 Vršovice vytápění není součástí změny stavu před dokončením stanovisko
16.1.2018 Novostavba RD - typový dům č. 50, ul. Bolinská  Strašnice elektrokotel stanovisko
4.1.2018 Novostavba RD Černohausů, Na Křivce 1093/8 Vršovice 2 plynové kondenzační kotle stanovisko
27.12.2017 Rekonstrukce BJ, Dvouletky 2806/305 Strašnice plynový kondenzační kotel stanovisko
22.12.2017 Stavební úpravy + změna užívání RD, Na Třebešíně 1251/43 Strašnice stávající plynový kotel stanovisko
21.12.2017 Odpojení od CZT a umístění nové plynové kotelny pro BD, Nad Kapličkou 2416/8 Strašnice nově 2 plynové kondenzační kotle stanovisko
20.12.2017 Jižní roh stadionu Eden Vršovice vytápění není předmětem PD stanovisko
11.12.2017 Doplňkový objekt k bytovému domu, Květnická 674/2 Strašnice plynový kotel stanovisko
30.11.2017 Objekt samoobslužného mytí Průběžná, ul. Průběžná a ul. V Korytech  Strašnice plynová kotelna s plynovým agregátem, elektrický přímotop stanovisko
29.11.2017 BD - zástavba včetně přípojek IS, U Vršovického nádraží  Vršovice 2 plynové kondenzační kotle stanovisko
22.11.2017 Změna užívání prostor v objektu - pražírna kávy, Turnovského 263/4 Strašnice zařízení - filtr stanovisko
7.11.2017 Novostavba autocentra, ul.    U Vozovny Malešice 2 plynové kondenzační kotle stanovisko
6.11.2017 Vestavba do podkroví RD Chládkova 91/1 Malešice nově kotel na dřevo + stávající elektrokotel stanovisko
18.10.2017 Nový koncept prodejny Lidl ul.      V Korytech Strašnice 2 tepelná čerpadla,           1 elektrokotel stanovisko

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10