Uvádíme na pravou míru

Protože MČ Praha 10 je souvisle a neoprávněně napadána čtrnáctideníkem Naše Praha 10, rozhodli jsme se uvádět ty nejkřiklavější dezinformace a fake news na pravou míru. Na této stránce najdete inkriminované články a naši reakci na lživá či tendenční tvrzení.

Výzva starostce: Paní Chmelová, nebojte se veřejné diskuse a nezakazujte občanské setkání v knihovně Ruská!

Naše Praha 10 , 15 .11. 2019, strana: 9

„Vyzýváme tímto starostku Renatu Chmelovou, aby lidem nezakazovala občanské diskuse v Domě čtení na Ruské ulici. (…) Místo diskuse ovšem radnice setkání s občany zakazuje. (…) Starostka nejenže na diskusi bez omluvy nepřišla, ale ještě radnice veřejnou diskusi zakázala! (…) Rozkaz dostal vedoucí knihovny, byť s tím osobně nesouhlasil.“

Uvádíme na pravou míru:
Dům čtení je pobočkou Městské knihovny v Praze. Ta je zřizována hlavním městem Praha, Městská část proto nejenže nezasahuje do toho, jaké diskuze zde budou probíhat, ale ani to dělat nemůže. Pro kontext doplňujeme, že pořadatel Jan Čížek, který je v článku citován, je zároveň majitel společnosti Strategic Consulting s.r.o. vydávající periodikum Naše Praha 10.

Náhled článku (JPG, 100kB)

Tito tvoří mocnou chobotnici na radnici Prahy 10

Naše Praha 10, 29. 11. 2019, strana: 11

„Nákladně zrekonstruované kino Vzlet za 40 milionů korun přidělil (místostarosta David Kašpar) do výhodného nájmu 220 Kč/m2/rok své firmě Vosto5, z.s. Osobně dohlížel v komisi na „výběrové“ řízení a sám pro sebe hlasoval.“

Uvádíme na pravou míru:
Za provozovatele bývalého kina Vzlet byla vybrána společnost Ústředna, s.r.o., která představila společný projekt originálního autorského nezávislého divadla Vosto5, světoznámého pražského barokního orchestru a vokálního ansámblu Collegium 1704 a tradičního vršovického Kina Pilotů. David Kašpar byl v roce 1996 jedním ze spoluzakladatelů společnosti Vosto5, s níž už téměř 15 let nijak nespolupracuje. Na výběru nájemce se podílel jako jeden z osmi členů výběrové komise, přičemž o konečném výběru nájemce rozhodovala Rada Městské části Praha 10.


„Dosadila (první místostarostka Jana Komrsková) do výhodných poradenských funkcí své známé a kamarádky z kandidátky Pirátů. Ti si pak přidělovali sami sobě zakázky od Prahy 10. Když se na to přišlo, do funkce dosadila svého manžela Jiřího Komrsku (též Piráti).“

Uvádíme na pravou míru:
Text zřejmě naráží na jednu jedinou spolupráci městské části Praha 10 s paní Lenkou Dvořákovou, profesionální organizátorkou sportovních akcí. U několika málo subdodávek, ekonomicky výhodnějších než v minulých letech, nenahlásila střet zájmů. Proto s ní byla okamžitě ukončena spolupráce. Zastupitele Jiřího Komrsku první místostarostka nikam nedosadila, ale byl namísto paní Dvořákové Radou MČ Praha 10 řádně zvolen do čela Komise bezpečnostní.


„Jako neúspěšná kandidátka Pirátů byla „odměněna“ (Lenka Dvořáková) placenými místy v dozorčích radách městských podniků a v odborných komisích Prahy 10.“

Uvádíme na pravou míru:
Šlo o jediné místo, a to v dozorčí radě Praha 10 - Rekreace, a. s. Na něj k datu 23. 9. 2019 rezignovala. Pro úplnost: za tuto funkci brala 2 329 korun čistého měsíčně, ale zároveň ručila celým svým majetkem. 


„Kumuluje funkci senátorky a starostky (starostka Renata Chmelová), za což bere dva platy. Plat senátorky je hodně přes 100.000 korun měsíčně. Odmítá se ale o druhý plat neuvolněné starostky (54.000 korun měsíčně) rozdělit s potřebnými.“

Uvádíme na pravou míru:
Je to přesně opačně, než text tvrdí. Renata Chmelová bere na vlastní návrh jako neuvolněná starostka pouze 40 % „starostovské“ odměny, což je 40 382 korun měsíčně. Z této částky podporuje různé dobročinné projekty a neziskové organizace působící zejména na Praze 10.

Náhled článku (JPG, 180kB)

10 000 podpisů pro Desítku!

Naše Praha 10, 13. 12. 2019, strana 9

„Současná starostka a senátorka Renata Chmelová také bere dva platy, které činí hodně přes 150.000 korun měsíčně, ale odmítá se rozdělit“

Uvádíme na pravou míru:
Je to přesně opačně, než text tvrdí. Renata Chmelová bere na vlastní návrh jako neuvolněná starostka pouze 40 % „starostovské“ odměny, což je 40 382 korun měsíčně. Z této částky podporuje různé dobročinné projekty a neziskové organizace působící zejména na Praze 10.

 

„Objednávka notebooku, který normálně stojí v Alze 25.000 korun, oni objednali za 136.000 korun. Vánoční večírek v KD Barikádníků za 630.000 korun!“ (příklad údajných „korupčních kauz a skandálního hospodaření“)

Uvádíme na pravou míru:
Ve skutečnosti šlo o šest notebooků včetně příslušenství, jeden tedy městská část pořídila za cenu ještě nižší, než text uvádí (po zaokrouhlení 22 700 Kč). 

 

„Vánoční večírek v KD Barikádníků za 630.000 korun!“ (příklad údajných „korupčních kauz a skandálního hospodaření“)

Uvádíme na pravou míru:
Jednalo se o každoroční událost zaměstnanců. Ti si ji sami organizovali a platili z Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) ve spolupráci s odbory.

 

„Nebo brožura, kdy jeden kus vyjde na 700 korun!“ (příklad údajných „korupčních kauz a skandálního hospodaření“)

Uvádíme na pravou míru:
Onou „brožurou“ je obsáhlá dokumentace k urbanistické studii Bohdalec/Slatiny. Rozsahem jde spíše o knihu o 182 stranách v úsporné, měkké vazbě, která obsahuje kupříkladu složené/rozkládací mapy a další prvky, které nejsou typické pro standardní tiskové služby.

Náhled článku (JPG, 220kB)

Vedení radnice začíná brát první úvěry a zadlužuje Prahu 10

Naše Praha 10, 13. 12. 2019, strana 9

„Radnice plánuje první úvěr na 20 milionů korun a zadluží tak radnici.“

Uvádíme na pravou míru:
Rada městské části souhlasila s podáním žádosti o dotaci v rámci 121. výzvy Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) a o zvýhodněnou půjčku Státního fondu životního prostředí ČR na kofinancování projektů podpořených z OPŽP. Konečná struktura zdrojů na krytí energetických úspor v ZŠ Olešská, tj. dotace, vlastní zdroje a návratná finanční výpomoc, bude stanovena po rozhodnutí o přidělení dotace. Využití obou forem podpory umožní rychlejší realizaci akce, a tím i dřívější čerpání užitků ve formě energetických úspor a lepšího prostředí pro žáky ZŠ Olešská.

 

„Není tedy pravdou, že peníze z daně z nemovitosti jdou na opravy škol“

Uvádíme na pravou míru:
Na opravy, rekonstrukce a navyšování kapacit MŠ a ZŠ bude v tomto roce z vlastních zdrojů městské části vynaloženo nejméně 86 mil. Kč, očekávaný dodatečný výnos z daně z nemovitých věcí činí 70 mil. Kč. Tato fakta jsou zřejmá z rozpočtu a plánu zdaňované činnosti na tento rok, které schválil Zastupitelstvo městské části vloni 16. prosince.

Náhled článku  (JPG, 60kB)

I tito tvoří mocnou chobotnici na radnici Prahy 10

Naše Praha 10, 13. 12. 2019, strana 11

„Radnice vydává již rok radniční noviny Praha 10 bez výběrového řízení. Vypsané výběrové řízení bylo zrušeno (asi nevyhrál ten pravý). Noviny jsou tak o 2 miliony předražené, než stály doposud.“

Uvádíme na pravou míru:
Pravidelný radniční zpravodaj byl vloni obnovený po více než třech letech. Už samotná snaha o srovnávání s rokem 2015 je minimálně zavádějící nejen z důvodu inflace, ale i proto, že nejsou vůbec brány v potaz klíčové faktory jako počet stran, kvalita papíru či grafická podoba. Každopádně veškeré činnosti související s vydáváním tohoto měsíčníku jsou zajišťovány buď přímo zaměstnanci radnice, nebo dodavateli vybíranými v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
Co se týká „zrušeného výběrového řízení“, jsou patrně myšleny veřejné zakázky na distribuci a tisk měsíčníku. Do obou se přihlásila i společnost Strategic Consulting  s.r.o., ani v jednom případě ale nesplnila kritéria soutěže, respektive nenabídla nejnižší cenu – proto byla (a musela být dle zákona) ze soutěže vyřazena. Obě služby městská část zajišťuje v dané situaci za nejnižší možné ceny. 

 

„AVE bylo podle informací z radnice ale také účastníkem výběrového řízení Prahy 10 na správu zeleně. Nabídky firem byly odevzdány již 20. 9., ale ještě stále není rozhodnuto o vítězi zakázky. Co tam pan Beneš (místostarosta Petr Beneš) tři měsíce rozhoduje, netušíme.“

Uvádíme na pravou míru:
Petr Beneš je místostarostou MČ Praha 10 s gescemi majetek (byty/nebyty, pozemky), správní firmy, IT. Už z toho je patrné., že zakázka na zeleň, která patří do oblasti životního prostředí, je zcela mimo jeho působnost, a nemá na ni žádný vliv. V současnosti zakázku posuzuje hodnotící komise.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10