Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na úpravu plánu ZČ v odvětví 0082 - Správa majetku pro rok 2017

Datum přijetí: 18.12.2017
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: 995

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

úpravu plánu ZČ v odvětví 0082 - Správa majetku pro rok 2017 dle následující tabulky:

 

a)snížení

Snížení finančních prostředků z „opravy a udržování nadlimitní - bytové domy - okna“

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

8200

   

117001

 

-300

 

b)zvýšení

Zvýšení finančních prostředků na „opravy a udržování nadlimitní - bytové domy - ZTI“

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

8200

   

117003

 

+ 300

 

II.   ukládá

1. Ing. Gombíkové, vedoucí OEK

1.1.    provést úpravu plánu ZČ MČ Praha 10 na rok 2017 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2017

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Pek, S.E., 1. zást. starosty

Anotace:         rozpočet; správa obecního majetku

Provede:         Ing. Gombíková, ved. OEK

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Koucký, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-129368/2017

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10