Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018

Datum přijetí: 25.2.2019
Číslo usnesení: 4/1/2019
Číslo materiálu: 1
Stav materiálu: schvalen
Přehled hlasování:
Hlasy pro přijetí Pro Proti Zdržel se Nehlasoval Omluven Nepřítomen Výsledek
23 34 0 6 2 3 0 přijato
Jméno zastupitele Hlas Klub
Kleslová Radmila JUDr. Nehlasoval ANO
Počarovský Ondřej Mgr. Nehlasoval TOP 09
Satke David Mgr. Omluven Piráti
Hájek Pavel Ing. Omluven Piráti
Novák Vladimír Ing. Omluven SpP
Pek Tomáš Ing. S.E. Pro TOP 09
Pobuda Mikuláš Pro ODS
Štěpánek Matěj Bc. Pro Vlasta
Tyl Lukáš Bc. Pro ODS
Valovič Martin Ing. arch. Pro ODS
Vávra Zdeněk Ing. Ph.D. Pro SpP
Vlček Václav Mgr. Pro Vlasta
Žolčáková Veronika Mgr. Pro Vlasta
Duchek Karel Pro Vlasta
Freitas Lopesová Zuzana Mgr. Pro Piráti
Beneš Petr Ing. Pro Piráti
Bulíček Roman Ing. Pro ODS
Cabrnochová Ivana Mgr. Pro SpP
Kočí Michal Mgr. Pro Piráti
Komrska Jiří Pro Piráti
Komrsková Jana Ing. Pro Piráti
Humplík Filip Pro ODS
Chmelová Renata Pro Vlasta
Kašpar David MgA. Pro Vlasta
Kos Miroslav Ing. Pro Piráti
Sedmihradská Lucie doc. Ing. Ph.D. Pro Vlasta
Sekal Martin PaedDr. Pro ODS
Stonáčková Denisa Mgr. Pro ODS
Šilar Adam Bc. Pro Vlasta
Škochová Bláhová Olga MgA. Pro Vlasta
Šnajdr Jan Ing. Pro TOP 09
Koubek Ladislav Ing. Pro Piráti
Koumarová Olga Pro ODS
Lojda Radek Bc. Pro TOP 09
Lojík Viktor Ing. Pro TOP 09
Mareš Pavel Mgr. Pro Vlasta
Maršálek Milan Ing. Pro Vlasta
Mikoláš Ivan Ing. Pro Piráti
Narovec Michal Ing. Pro TOP 09
Štěpánek Jaroslav MBA Zdržel se ANO
Kostka Martin Zdržel se ANO
Kopecký Martin Mgr. Ing. Zdržel se ANO
David Petr doc. Ing. Ph.D. Zdržel se ANO
MBAHauffenová Tereza Mgr. Zdržel se ANO
Bendová Jarmila Ing. Zdržel se ANO

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

zprávu o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

Předkladatel:  pí Chmelová,  starostka

Číslo tisku:      P10-008339/2019

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10