Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej pozemku parc. č. 1327/1 (zastavěná plocha a nádvoří) dle vymezeného celku č. 61 v k. ú. Vršovice, Bytovému družstvu DOMUS, IČO 257 29 039

Datum přijetí: 16.12.2019
Číslo usnesení: 13/6/2019
Číslo materiálu: 5
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. schvaluje
  1. prodej pozemku parc. č.  1327/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 321 m2 v  k. ú. Vršovice Bytovému družstvu DOMUS, IČO 257 29 039, dle „Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. – XII. etapou privatizace“, za celkovou kupní cenu ve výši 873 120 Kč

 

  1. uzavření kupní smlouvy o pozemku parc. č. 1327/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 321 m2 v  k. ú. Vršovice Bytovému družstvu DOMUS, IČO 257 29 039, dle „Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. – XII. etapou privatizace“, za celkovou kupní cenu ve výši 873 120 Kč

 

II. ukládá

 1.  Radě MČ Praha 10

 1.1. zajistit podepsání kupní smlouvy s Bytovým družstvem DOMUS, IČO 257 29 039, dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 31. 5. 2020

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:    P10-122698/2019

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Dětský koutek bude otevřen od října 2020.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10