Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v bytě č. **, v bytovém domě č. p. 1349, ulice U Nových vil č. o. 27, Praha 10, kat. území Strašnice

Datum přijetí: 17.12.2019
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: 1053

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

a)    stavební úpravy podle předložené dokumentace ve výši nákladů

 

Bytová

jednotka č.

Výměra

m2

Účel nájmu

Nájemce

Stavební úpravy

Náklady

Byt č. **,

ulice U Nových vil

č. p. 1349

č. o. 27

Praha 10 - Strašnice

69,03

Byt - smlouva na dobu neurčitou

*****

 

Nájemné

9 131 Kč/měs

Propojení bytu s bývalou prádelnou, spočívající ve vybourání příčky mezi předsíní a chodbou, zazdění vstupu do bytu, připojení radiátoru ke stávajícím u rozvodu v bytě, doplnění elektroinstalace, opravě podlahy, repasi dveří, odinstalaci vodoměru v prádelně

150 250 Kč

včetně DPH

 

b)    uzavření Smlouvy o provedení stavebních úprav v bytě č. **, v bytovém domě č. p. 1349, ulice U Nových vil č. o. 27, Praha 10, kat. území Strašnice, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

 

 

- 2 -

 

 

II.   ukládá

1. Ing. Kouckému, vedoucímu OMP

1.1.    podepsat smlouvu o provedení stavebních úprav dle bodu I. tohoto usnesení ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

Termín: 31. 1. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         byty; správa obecního majetku

Provede:         Ing. Koucký, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Koucký, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-138947/2019

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

V termínu 27.1. až 6.2.2020 bude dětský koutek z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10