Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o situaci Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., ve vztahu k čerpání dotační a grantové podpory registrovaných sociálních služeb poskytované hl. m. Prahou pro rok 2020

Datum přijetí: 27.1.2020
Číslo usnesení: 14/3/2020
Číslo materiálu: 2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o situaci Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., ve vztahu k čerpání dotační a grantové podpory registrovaných sociálních služeb, poskytované hl. m. Prahou, pro rok 2020, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. předložit ZMČ další informaci o průběhu řešení situace

                                                              

                                                                           Termín: 30. 4. 2020

 

1.2. předložit ZMČ informaci o přijatých opatřeních 

 

Termín: 30. 9. 2020

 

1.3. předkládat FiV ZMČ informace o průběhu řešení situace a přijatých opatřeních

 

Termín: 31. 3. 2020

30. 6. 2020

30. 9. 2020

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:    P10-004031/2020

P10-010192/2020

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2020 MČ Praha 10