Usnesení rady

Zveřejněna je pseudonymizovaná verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

  

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
13.8.2019 618 9 k návrhu na zrušení usnesení RMČ Praha 10 č. 587 ze dne 30. 7. 2019 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Stavební úpravy bytů“ Rada
30.7.2019 570 8 k návrhu na zplnomocnění ******* k projednání projektu „Fitness park Malešice“ a ******* k projednání projektu „Parkourové hřiště - hřiště plné přirozeného pohybu pro starší děti“, akce v rámci projektu Moje stopa

Rada
30.7.2019 571 8 k návrhu na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. 2014/OŽD/2134 se společností OSK Praha, s. r. o., IČO 279 16 243 Rada
30.7.2019 572 8 k návrhu na mezipoložkový přesun v rámci odvětví 0041 - Školství Rada
30.7.2019 573 8 k návrhu na vytvoření obecného metodického dokumentu týkajícího se stavebních úprav objektů na sídlišti Solidarita a zahájení příprav k prohlášení nejzachovalejšího objektu sídliště Solidarita za kulturní památku Rada
30.7.2019 574 8 k návrhu na opětovné vyslání pana Mgr. Tomáše Staňka do představenstva společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s. Rada
30.7.2019 575 8 k návrhu na změnu usnesení RMČ č. 548 ze dne 9. 7. 2019 k návrhu na rozpracování usnesení 8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se konalo dne 24. 6. 2019 Rada
30.7.2019 576 8 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR v odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 2047) na úhradu výdajů spojených s konáním voleb do Evropského parlamentu v roce 2019 Rada
30.7.2019 577 8 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR v odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 2042) na výkon agendy sociálně - právní ochrany dětí (1. splátka) Rada
30.7.2019 578 8 k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení Rada
30.7.2019 579 8 k návrhu na uzavření Smlouvy o podmínkách udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení pro pozemek parc. č. 2244/166, k. ú. Strašnice a Smlouvy o zřízení věcného břemene do KN k pozemkům parc. č. 2244/296, 2230/2 a 2236/1, vše v k. ú. Strašnice, pro RTZ PT Rada
30.7.2019 580 8 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10 číslo 501 ze dne 25. 6. 2019 k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor (od 27. 2. 2019 do 17. 4. 2019) Rada
30.7.2019 581 8 k návrhu na souhlas s uzavřením dodatku č. 8 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor mezi ZŠ Hostýnská a paní ***** Rada
30.7.2019 582 8 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru Rada
30.7.2019 583 8 k návrhu na prodloužení termínu úkolu k návrhu na změnu Zásad hospodaření s nebytovými prostory svěřenými městské části Praha 10 Rada
30.7.2019 584 8 k návrhu na schválení mezipoložkového přesunu z ORJ 0553 - EU - Komplexní rekvalifikace s Desítkou do ORJ 1053 - Pokladní správa dle RO MHMP č. 8021 - vratka účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV na projekt EU-Komplexní rekvalifikace s Desítkou Rada
30.7.2019 585 8 k požadavkům na rozpočet hl. m. Prahy v oblasti kapitálových výdajů na rok 2020 Rada
30.7.2019 586 8 k návrhu na zrušení usnesení RMČ Praha 10 Rada
30.7.2019 587 8 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „ Stavební úpravy bytů “ Rada
30.7.2019 588 8 k návrhu na provedení kontroly ve věci škody způsobené městské části Praha 10 pokutou udělenou Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže Rada
Strana 1 z 10První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10