Usnesení rady

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění dokumentů je oprávněným občanům k dispozici v režimu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze na oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

  

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
14.5.2019 379 9 k podání adresovanému RMČ:
Žádost o dlouhodobý pronájem budovy Jasmínová 35 (Osvobozená škola, z. ú., IČO 070 353 65, DS: ud3rzeu, Na Míčánkách 713/11, 101 00 Praha 10, ze dne 3. 5. 2019)
Rada
14.5.2019 378 9 k podání adresovanému RMČ:
Žádost o podporu výstavby sportovního objektu (TJ Bohemians Praha, Izraelská 6, 100 00 Praha 10, ze dne 29. 4. 2019)
Rada
14.5.2019 377 9 k návrhu na prodloužení termínu úkolu uloženého usnesením RMČ č. 775 ze dne 20. 9. 2018 Rada
14.5.2019 376 9 k návrhu na mezipoložkový přesun z ORJ 0061 - Kultura do ORJ 1010 - Pokladní správa (rozpočtová rezerva) Rada
14.4.2019 375 9 k návrhu na úpravu plánu ZČ v odvětví 6100 - Odbor kultury a projektů - na rok 2019 Rada
14.5.2019 374 9 k informaci o „Analýze dopravy v klidu na celém území Městské části Praha 10, aktualizace 2018 - Vyhodnocení a návrh řešení“ Rada
14.5.2019 373 9 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Poskytování provozní podpory systémů PROXIO 2019-2020“ Rada
14.5.2019 372 9 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 3099/1, označenou nouzovým číslem 100, o výměře 151,0 m2, k. ú. Michle, vlastníkovi stavby Rada
14.5.2019 371 9 k návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 2893/1, k. ú. Záběhlice se společností CENTRAL GROUP, a. s. Rada
14.5.2019 370 9 k návrhu na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e., garáže, stojící na pozemku parc. č. 2239/36, k. ú. Vršovice, který je ve správě městské části Praha 10 Rada
14.5.2019 369 9 k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby s panem **********, u akce: „Zateplení budovy Vršovická 923/101, Praha 10“ Rada
14.5.2019 368 9 k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby se společností LIVINGROUP, s. r. o., u akce: „Zateplení dvorního objektu u domu Strančická 1334/33, Praha 10 - Strašnice“ Rada
14.5.2019 367 9 k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby se společností Pražská vodohospodářská společnost, a. s., u akce: „Obnova vodovodních řadů, oblast Na Bohdalci, Praha 10, č. akce 13 540“ Rada
14.5.2019 366 9 k návrhu na zjednodušení procesu vyřizování žádostí o uzavření Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě v nemovitých věcech MČ Praha 10, se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. Rada
14.5.2019 365 9 k návrhu na zjednodušení procesu vyřizování žádostí o uzavírání Smluv o zřízení věcného břemene (služebnosti) týkajících se inženýrských sítí a komunikačních vedení (optických vláken) do 15 000 Kč včetně (bez DPH) Rada
14.5.2019 364 9 k návrhu na personální změny v komisích RMČ Rada
14.5.2019 363 9 k návrhu na schválení záměru zpracování studie navýšení parkovacích kapacit na území MČ Praha 10 Rada
14.5.2019 362 9 k návrhu na prodej pozemků parc. č. 3289/12, parc. č. 3289/13, parc. č. 3289/14 v k. ú. Strašnice dle vymezeného celku č. 224 v k. ú. Strašnice vlastníkům jednotek zapsaným na LV č. 9825 v k. ú. Strašnice /Společenství vlastníků pro dům č. p. 778 a 789 Strašnice, IČO 247 57 411/ Rada
14.5.2019 361 9 k návrhu na prodej pozemků parc. č. 3289/4, parc. č. 3289/5, parc. č. 3289/6 a části pozemku parc. č. 3289/7 dle GP č. 4357-160/2018 vymezených v celku č. 223 v k. ú. Strašnice Bytovému družstvu Tehovská 1 a 3, IČO 257 22 107 Rada
14.5.2019 360 9 k návrhu na poskytnutí jednorázové slevy z nájemného nebytového prostoru Rada
Strana 1 z 10První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10