Usnesení rady

Zveřejněna je pseudonymizovaná verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
26.5.2020 435 10 k návrhu na výběr zpracovatele ekonomicky nejvýhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování výtvarné soutěže o návrh Rada
26.5.2020 434 10 k závěrečnému účtu MČ Praha 10 k 31. 12. 2019, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění Rada
26.5.2020 433 10 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky s názvem „MŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ, SÁMOVA 2 A/1529, PRAHA 10 - PŘÍSTAVBA 2 PAVILONŮ“ Rada
26.5.2020 432 10 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ č. 356, ze dne 28. 4. 2020 k návrhu na uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 2018/OMP/1512, Dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě č. 2018/OMP/1539 a Dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě č. 2018/OMP/1538 na akci „Rekonstrukce Polikliniky Malešice“, Plaňanská 1/573, Praha 10 Rada
26.5.2020 431 10 k návrhu na mezipoložkový přesun v odvětví 0064 - Veřejná finanční podpora Rada
26.5.2020 430 10 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR v odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 2031) na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2020 Rada
26.5.2020 429 10 k návrhu na udělení souhlasu společnosti CASUA, spol. s r. o. Rada
26.5.2020 428 10 k návrhu na schválení zahájení předběžných tržních konzultací za účelem zajištění náhradních prostor pro nově vznikající oddělení parkovacích zón v odboru dopravy a po dobu rekonstrukce budovy Radnice Městské části Praha 10 a schválení záměru veřejné zakázky malého rozsahu za účelem zajištění prostor pro nově vznikající oddělení parkovacích zón Rada
26.5.2020 427 10 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu pozemku, zastavěného zděnou garáží ve vlastnictví fyzických osob Rada
26.5.2020 426 10 k návrhu na schválení záměru zahájení jednacího řízení s uveřejněním na veřejnou zakázku Distribuce měsíčníku „Praha 10“ Rada
26.5.2020 425 10 k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru ekonomickém (OEK) ÚMČ Praha 10 Rada
26.5.2020 424 10 k návrhu na úpravu organizační struktury Kanceláře starostky (KS) Úřadu městské části Praha 10 Rada
26.5.2020 423 10 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10 č. 185 ze dne 3. 3. 2020 Rada
26.5.2020 422 10 k návrhu na uzavření smlouvy na pronájem plochy pro umístění označení prodejny a reklamních tabulí na adrese Starostrašnická 999/37 v k. ú. Strašnice Rada
26.5.2020 421 10 k návrhu na prominutí dluhu Rada
26.5.2020 420 10 k návrhu na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti pro vodovodní přípojku a přípojku NN k tíži pozemku parc. č. 2950/1 v k. ú. Michle za účelem napojení zahrádky N7 na tyto inženýrské sítě a návrh na udělení souhlasu s umístěním kontejneru o velikosti cca 24m² na tuto zahrádku Rada
26.5.2020 419 10 k návrhu na uzavření smluv o nájmu pozemků, zastavěných zděnými garážemi ve vlastnictví fyzických osob Rada
26.5.2020 418 10 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu pozemku, zastavěného zděnou garáží ve vlastnictví fyzické osoby Rada
26.5.2020 417 10 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu pozemku, zastavěného zděnou garáží ve vlastnictví fyzické osoby Rada
26.5.2020 416 10 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku, parc. č. 1539/12, o výměře 45,0 m², k. ú. Vršovice Rada
Strana 1 z 10První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.