Usnesení rady

Zveřejněna je pseudonymizovaná verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
20.10.2020 879 18 k návrhu programu 20. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 Rada
20.10.2020 878 18 k návrhu na změnu složení pracovní skupiny pro rekonstrukci radnice MČ Praha 10 Rada
20.10.2020 877 18 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2101) Rada
20.10.2020 876 18 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0061 - Kultura a volný čas a 0064 - Veřejná finanční podpora do odvětví 0082 - Správa majetku Rada
20.10.2020 875 18 k návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb se společností obchodních společností s názvem Údržba zeleně - Záběhlice na realizaci veřejné zakázky „Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10 - oblast Záběhlice“ Rada
20.10.2020 874 18 k návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb se společností obchodních společností s názvem Údržba zeleně - Vršovice na realizaci veřejné zakázky „Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10 - oblast Vršovice“ Rada
20.10.2020 873 18 k návrhu změny rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 Rada
20.10.2020 872 18 k návrhu na udělení souhlasu s přijetím daru pro MČ Praha 10 od subjektu Tesco Franchise Stores ČR, s. r. o., IČO 046 21 611 Rada
20.10.2020 871 18 k návrhu na zrušení usnesení RMČ. č. 827 návrh Smlouvy na zajišťování provozu a údržby Malešického parku na území Městské části Praha 10 č. 2020/OŽR/1328 v plném znění Rada
20.10.2020 870 18 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 2104) Rada
20.10.2020 869 18 k návrhu na schválení záměru vybrat provozovatele nízkoprahového zařízení pro děti a mládež na adrese Praha 10, K Botiči 1560/2a, formou veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti Rada
20.10.2020 868 18 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR v odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 2096) na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2020 Rada
20.10.2020 867 18 k návrhu na schválení podání Žádosti o poskytnutí grantu - Program adiktologických služeb pro městské části pro rok 2021 Rada
20.10.2020 866 18 k návrhu na poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci Dotačního programu na podporu dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin pro rok 2020 za druhé pololetí školního roku 2019/2020 Rada
20.10.2020 865 18 k návrhu na přidělení bytů v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7 Rada
20.10.2020 864 18 k informaci o provozu a hospodaření Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., k 30. 6. 2020 Rada
20.10.2020 863 18 k návrhu na mezipoložkový přesun rozpočtu v odvětví 0082 a 0083 - Správa majetku pro rok 2020 Rada
20.10.2020 862 18 k návrhu na podání výpovědí z nájmu bytu v tříměsíční výpovědní době Rada
20.10.2020 861 18 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu na dobu určitou Rada
20.10.2020 860 18 k návrhu na odložení termínu plnění úkolů dle usnesení RMČ č. 536 ze dne 23. 6. 2020 Rada
Strana 1 z 10První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2020 MČ Praha 10