Usnesení rady

Zveřejněna je pseudonymizovaná verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
21.7.2020 597 12 k návrhu na změnu základního jednacího řádu komise Rady městské části Praha 10 Rada
21.7.2020 624 12 k podání adresovanému RMČ:
Žádost o aktivní řešení situace sportovní haly/tělocvičny při ZŠ Brigádníků (**************, Pod Hotelem 2432/10, Praha 10, ze dne 9. 7. 2020)
Rada
21.7.2020 623 12 k návrhu na schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o společném postupu a spolupráci při rekonstrukci areálu Poliklinika Malešice č. 2018/OMP/0812 a Dodatku č. 9 k Nájemní smlouvě ze dne 22. 12. 2005 Rada
21.7.2020 622 12 k návrhu na schválení smlouvy o zajištění škol v přírodě v Horském hotelu na Černé hoře ve školním roce 2020/2021 Rada
21.7.2020 621 12 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0083 - Správa majetku pro rok 2020 Rada
21.7.2020 620 12 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 2244/143, o celkové výměře 40,0 m2, k. ú. Strašnice, za účelem provozování restaurační předzahrádky na dobu určitou Rada
21.7.2020 619 12 k návrhu na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu části pozemku, parc. č. 1579/1, o výměře 100,0 m², k. ú. Vinohrady Rada
21.7.2020 618 12 k návrhu na udělení souhlasu ke krátkodobému užívání části pozemku parc. č. 806/18, k. ú. Malešice, za účelem provozování tržního místa Rada
21.7.2020 617 12 k návrhu na odstoupení od smlouvy o nájmu pozemku se společností ROSSY service, a. s., ze dne 7. 10. 2005 Rada
21.7.2020 616 12 k návrhu na schválení zadávací dokumentace a zveřejnění zadávací dokumentace k zahájenému jednacímu řízení s uveřejněním na veřejnou zakázku Distribuce měsíčníku „Praha 10“ Rada
21.7.2020 615 12 k návrhu na zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zpracování dalších fází projektové přípravy k úpravě ploch v okolí metra Strašnická, s návazností na rekonstrukci ul. Starostrašnická“ ve zjednodušeném podlimitním řízení Rada
21.7.2020 614 12 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/OMP/0785 na akci „ZŠ Břečťanová 2919/6, PRAHA 10, oprava potrubí ZTI v pavilonu S“ Rada
21.7.2020 613 12 k návrhu na schválení podání žádosti o dotaci v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021, výzva č. 5/2020 Rada
21.7.2020 612 12 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Studie navýšení kapacit v základních školách: ZŠ Hostýnská, ZŠ Břečťanová, ZŠ Eden a ZŠ U Roháčových kasáren“ Rada
21.7.2020 611 12 k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor (od 03. 02. 2020 do 23. 03. 2020) Rada
21.7.2020 610 12 k návrhu na podporu pro nájemce nebytových prostor, kteří mají uzavřenou nájemní smlouvu s městskou částí Praha 10, a to v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 Rada
21.7.2020 609 12 k návrhu na změnu usnesení Rady MČ Praha 10 č. 529 ze dne 23. 6. 2020 Rada
21.7.2020 608 12 k návrhu na uzavření podlicenční smlouvy k autorskému dílu na výrobu prvků uličního mobiliáře Rada
21.7.2020 607 12 k návrhu na zajištění doplňkového úklidu veřejných prostranství na území městské části Praha 10 Rada
21.7.2020 606 12 k návrhu na podání žádosti o dotaci z výzvy Operačního programu Životní prostředí k realizaci projektu „Předcházení vzniku odpadů v městské části Praha 10 - pořízení domácích kompostérů“ Rada
Strana 1 z 10První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10