Výbory zastupitelstva

Pro volební období 2018-2022 je zvoleno 45 členné zastupitelstvo. Své zastoupení v něm má celkem 6 volebních stran. Zastoupení jednotlivých stran v zastupitelstvu je následující:

VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí 11 členů,

Česká pirátská strana 10 členů,

Občanská demokratická strana 8 členů,

ANO 2011 7 členů,

Spojené síly pro Prahu -TOP09 a nezávislí 6 členů,

Starostové pro Prahu - Zelená pro desítku 3 členové.

 

Zastupitelstvo zřídilo jako své poradní orgány pro jednotlivé úseky své činnosti výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu, popřípadě radě městské části ve věcech jí svěřených.

Výbory zastupitelstva MČ Praha 10:

 

Výbor pro sport a volnočasové aktivity

PŘEDSEDA Mgr. Václav Vlček (VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí)
TAJEMNICE

Andrea Tothová

Telefon: 267093589, Email: andrea.tothová@praha10.cz

PŮSOBNOST

Základním posláním Výboru pro sport a volnočasové aktivity (VSVA) je rozvoj sportu a volnočasových aktivity na Praze 10. Výbor bude hájit zájmy místních sportovních klubů, volnočasových spolků (pionýrů, skautů atp.) a organizací věnujících se práci s mládeží, seniory či handicapovanými spoluobčany (dále jen „spolky“). Kromě toho bude Výbor podporovat úspěšné sportovní a volnočasové akce, dbát na údržbu a rozvoj sportovišť a hřišť, napomáhat všem zájemcům o dotační podporu v oblasti sportu a volného času a zastupovat Prahu 10 na jednáních Výboru pro zdravotnictví a sport Zastupitelstva hlavního města Prahy (ZHMP).

Konkrétní vymezení působnosti VSVA:

 1. Všeobecné
  • Stanoviska k materiálům týkajících se sportu a volnočasových aktivit
  • Stanoviska k návrhům rozpočtu pro oblast sportu a volnočasových aktivit a případným dílčím změnám
 2. Sportovní a volnočasová infrastruktura
  • Monitoring sportovní a volnočasové infrastruktury na území MČ
  • Monitoring údržby sportovní a volnočasové infrastruktury v majetku MČ
  • Monitoring údržby a provozu Areálu volného času Gutovka
  • Spolupráce s Hlavním městem na údržbě a rozvoji sportovních ploch ve správě Hlavního města, iniciace nových projektů 
  • Spolupráce se soukromými vlastníky sportovních ploch na jejich údržbě a rozvoji
  • Iniciace vzniku nových sportovních a volnočasových prostor menšího rozsahu, např. piknikových míst, venkovních posiloven a fitness parků (zejména v oblastech s jejich absencí)
  • Spolupráce s radním pro školství a řediteli škol na zpřístupnění školních hřišť veřejnosti
 3. Sportovní a volnočasové akce
  • Organizace sportovních a volnočasových aktivit pro veřejnost ve spolupráci se spolky působícími na Praze 10
  • Podpora významných sportovních a volnočasových akcí formou záštity, přítomností zástupců MČ či jinou nefinanční formou podpory
  • Mediální podpora a propagace příkladných sportovních a volnočasových aktivit MČ, škol, spolků, klubů a občanů
  • Vyhlašování ankety Sportovec roku oceňující mladé talentované sportovce, aktivní profesionály, sportovní legendy, vedoucí sportovních celků a trenéry Prahy 10
  • Spolupráce s Odborem kultury a projektů MČ na vyhodnocování ankety Dobrovolník roku u nominovaných v oblasti sportu a práce s dětmi a mládeží
 4. Sportovní a volnočasové spolky
  • Monitoring všech spolků registrovaných na Praze 10 a jejich mediální propagace
  • Pravidelná komunikace s představiteli spolků registrovaných na Praze 10 a organizace společných setkání
  • Informování představitelů spolků působících na Praze 10 o jednání VSVA a Výboru pro zdravotnictví a sport ZHMP
 5. Sportovní a volnočasová grantová řízení
  • Informování představitelů spolků o vypsaných dotačních programech MČ, Hlavního města či MŠMT a asistence při jejich podávání
  • Spolupráce s Dotační komisí MČ na vyhlašování, vyhodnocování a kontrole dotačních programů v oblasti sportu a volného času
 6. Předseda Výboru pro sport a volnočasové aktivity
  • Svolávání a řízení VSVA
  • Zastupování MČ na sportovních akcích Prahy 10
  • Pravidelná komunikace s radní pro sport a volnočasové aktivity
  • Reprezentace VSVA při Výboru pro zdravotnictví a sport ZHMP
  • Komunikace s občany MČ ve věcech působnosti VSVA
  • Informování RMČ a ZMČ o aktivitách VSVA
  • Zastupování VSVA navenek v období mezi schůzemi výboru, spolupráce s gesčními radními ve věcech působnosti VSVA a dalších schválených pověření či zmocnění ZMČ, RMČ nebo VSVA
  • Koordinace činnosti Výboru s ostatními orgány ZMČ, RMČ a ÚMČ Praha 10
TERMÍNY JEDNÁNÍ

Jednání budou probíhat ve Středisku územního rozvoje

20. 1. 2020 Pozvánka na jednání výboru 
10. 2. 2020 Pozvánka na jednání výboru
9. 3. 2020 - zrušeno
20. 4. 2020
11. 5. 2020
8. 6. 2020
14. 9. 2020
12. 10. 2020
9. 11. 2020
7. 12.​ 2020

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ

Zápis z jednání dne 3. 4. 2019
Zápis z jednání dne 6. 5. 2019
Zápis z jednání dne 9. 9. 2019
Zápis z jednání dne 30. 9. 2019
Zápis z jednání dne 11. 11. 2019
Zápis z jednání dne 20. 1. 2020
Zápis z jednání dne 10. 2. 2020

 

 

 

Členové výboru

Mgr. Zuzana Freitas Lopesová

Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: zuzana.freitas@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Piráti Praha 10
Členství:
 • Výbor pro sport a volnočasové aktivity
 • Výbor sociální a zdravotní
 • Komise bytové politiky

MgA. David Kašpar

Funkce: místostarosta
Volební strana: VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: david.kaspar@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 244
Zastupitelský klub: Koalice VLASTA
Členství:
 • Rada MČ
 • Výbor pro sport a volnočasové aktivity

JUDr. Radmila Kleslová

Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: radmila.kleslova@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: ANO 2011
Členství:
 • Kontrolní výbor
 • Výbor pro sport a volnočasové aktivity
 • Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky
 • Komise územního rozvoje

Olga Koumarová

Funkce: členka rady MČ
Volební strana: ODS
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: olga.koumarova@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 128
Zastupitelský klub: ODS
Členství:
 • Rada MČ
 • Výbor pro sport a volnočasové aktivity
 • Komise památková

Ing. Michal Narovec

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Spojené síly pro Prahu 10-TOP 09 a nezávislí
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: michal.narovec@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: TOP09
Členství:
 • Výbor pro sport a volnočasové aktivity
 • Komise majetková a nebytových prostor

Mikuláš Pobuda

Funkce: předseda Výboru sociálního a zdravotního
Volební strana: ODS
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: mikulas.pobuda@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: ODS
Členství:
 • Finanční výbor
 • Výbor pro sport a volnočasové aktivity
 • Výbor sociální a zdravotní
 • Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

Mgr. Václav Vlček

Funkce: člen zastupitelstva, předseda Výboru pro sport a volnočasové aktivity
Volební strana: VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: vaclav.vlcek@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 246
Zastupitelský klub: Koalice VLASTA
Členství:
 • Finanční výbor
 • Výbor pro sport a volnočasové aktivity
 • Komise majetková a nebytových prostor

Výbory ZMČ

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10