Informace o zónách placeného stání

Vedení městské části Praha 10 reaguje na dlouhodobý problém s parkováním. Chce postupně zavést zóny parkovacích stání a zároveň začít pracovat na stavbě parkovacích domů. Zastupitelé svým usnesením z června rozhodli o zavedení zón placeného stání na území Prahy 10. O rozhodnutí bylo na konci června informováno hlavní město Praha. Náměstek primátora pro dopravu byl požádán o zpracování projektu organizace dopravy v klidu, podle kterého bude po legislativním schválené zóny nastaven konkrétní dopravní režim v jednotlivých ulicích Prahy 10. V současné době probíhá zpracování projektu, po dokončení bude předložen k projednání orgány městské části a veřejností a následně předán ke schválení hlavnímu městu Praze.


JAK ŠEL ČAS

Zavedení zón placeného stání, obecně známých jako „modré (parkovací) zóny“, je vyústěním delšího procesu. Mezi lety 2010–2017 se o parkovacích zónách v Praze 10 sice diskutovalo, ale radnice je nezavedla. Předchozí vedení radnice nechalo v roce 2018 aktualizovat starší dopravní analýzu z roku 2012. Výsledky této odborné studie jsou známy od jara 2019. Dopravní odborníci zpřesnili svá zjištění a dospěli k tomu, že v mnoha lokalitách naší městské části jsou parkovací kapacity využívány na více než 100 % jak během dne, tak v noci. Tento kritický stav plyne především z postupného zavádění zón placeného stání v okolních městských částech. Auta se na Desítku přelévají právě z nich, ale také k nám v nemalém množství dojíždějí automobily ze Středočeského kraje a dalších částí republiky.
 

„Parkování je dlouhodobým problémem a jednou z největších výzev, které naši městskou část trápí. Výsledky této analýzy nám posloužily jako jeden z podkladů při hledání možností, jak budoucí systém dopravy v klidu na našem území pojmout,“ uvedla starostka Renata Chmelová.
 

Rada městské části zvolená po volbách v roce 2018 na tento kritický stav okamžitě zareagovala. Výsledkem je návrh na připojení Prahy 10 do městského systému parkovacích zón. Tento krok byl pečlivě probírán ve všech orgánech, které k tomu měly co říct. Doporučující stanovisko radě dala po opakovaném projednání v jarních měsících Komise pro dopravu a parkování RMČ Praha 10 a také na svém veřejném jednání Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu ZMČ Praha 10. Do takto citlivé záležitosti radnice od počátku zapojila občany. S výsledky dopravní analýzy a rámcovým návrhem řešení bylo možné se seznámit během obšírné diskuse v rámci setkání k přípravě Strategického plánu udržitelného rozvoje městské části.

 

FAKTOR HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Řešení parkování v naší metropoli není triviální věc, navíc řadu klíčových pravomocí drží v ruce hlavní město Praha. Hlavní město by mohlo problém parkování řešit zavedením jedné celopražské zóny. Tomu ale nic nenasvědčuje, proto se věc řeší dílčím způsobem – postupným rozšiřováním po městských částech. Místostarosta pro dopravu Filip Humplík k tomu říká: „Celopražské parkovací zóny se v nejbližších letech asi nedočkáme, proto v zájmu obyvatel Prahy 10 musíme jednat.“ Modré, oranžové a fialové zóny tvoří de facto systém záborů na komunikacích. Ty jsou v drtivé většině v majetku hl. m. Prahy. A protože ulice patří hlavnímu městu, systém parkovacích zón je podřízen nařízení hlavního města. Hlavní město je rovněž provozovatelem celého systému.


S rolí hlavního města souvisí i postupná doba zavádění. Pokud půjde všechno dobře, nejprve by v první etapě mohlo dojít k zavedení zón placeného stání zhruba v polovině roku 2020 ve Vinohradech, Vršovicích, Strašnicích a následně v Malešicích, tedy v území Prahy 10 severně od železniční tratě Praha hl. n. – Praha-Hostivař. Území „pod tratí“ – Bohdalec, Záběhlice a Zahradní Město – by přišlo na řadu ve druhé fázi v roce 2021. Postupné zavádění zón po etapách odpovídá tomu, že Praha 10 leží na obrovském území. Ani kapacitní možnosti Technické správy komunikací hl. m. Prahy nejsou připravené na jednorázové zprovoznění systému. Jeden rok je doba potřebná na přípravu organizace zón, na projednání s veřejností i dotčenými orgány i na osvětu. Celý proces definitivně stvrdí změna nařízení hl. m. Prahy. Radnice Prahy 10 je s magistrátem v úzkém kontaktu.

 

NA CO VŠECHNO PAMATUJEME

Radnice aktivně hájí nárok obyvatel s trvalým pobytem v městské části Praha 10 na lepší dostupnost parkování. Po zavedení zón placeného stání by mělo dojít k mírnému poklesu aut v ulicích – ve prospěch legálních parkovacích míst pro rezidenty. Radnice si při přípravě systému uvědomuje potřeby nejen obyvatel Prahy 10, ale i návštěvníků, dále těch, kdo tu pracují či podnikají, a občanů, kteří zde žijí, ale trvalé bydliště mají jinde. Proto připravujeme studii pro výstavbu parkovacích domů. Plnou podporu radnice má navyšování kapacit odstavných ploch P+R. Vedle automobilové dopravy se těší podpoře vedení Prahy 10 i další rozvoj MHD, včetně nových železničních spojení. Na podpoře všech těchto opatření se hledá široká shoda mezi koalicí a opozicí. Jde o opatření, která by měla občanům Prahy 10 nakonec přinést méně starostí při hledání parkovacího místa.

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Analýza dopravy v klidu

Usnesení ZMČ Praha 10 k zónám placeného stání

Dopis náměstka primátora HMP

Prezentace ze ZMČ Praha 10

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10