Odbor kontroly a komunikace

Odbor kontroly a komunikace Úřadu městské části Praha 10 je zřízen Radou městské části Praha 10 k výkonu metodické a dozorové činnosti v oblasti veřejnosprávní kontroly a k řešení stížností, oznámení, pochval, podnětů a petic, směřujících do působnosti městské části Prahy 10. Je tvořen oddělením kontrolních činností, oddělením stížností a svobodného přístupu k informacím a oddělením bezpečnostního managementu. Do přímé podřízenosti vedoucího odboru je dále začleněn manažer kvality.

Vedoucí odboru

Jméno a příjmení:Tomáš Kosmel

Budova/kancelář:C/506

Tel. linka:267 093 514267 093 514

Email:tomas.kosmel@praha10.cz

Funkce:vedoucí odboru kontroly a komunikace

Adresa: ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Telefon: +420 267 093 436

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10