Oddělení bezpečnostního managementu

Oddělení bezpečnostního managementu zabezpečuje úkoly při řešení mimořádných událostí a krizových situací, které spadají do působnosti MČ Praha 10. V součinnosti s bezpečnostními složkami státu koordinuje činnost MČ Praha 10 v oblasti bezpečnostní a krizové prevence a v ÚMČ zabezpečuje komplexní ochranu utajovaných informací ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Vedoucí oddělení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Miloš Jurča C/524 267 093 627267 093 627 vedoucí oddělení bezpečnostního managementu

Lidé na oddělení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Stanislav Šimek C/523 267 093 566267 093 566 referent
Marek Šuran C/523 267 093 484267 093 484 referent

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2020 MČ Praha 10